Bảng cân đối kế toán là gì

posted Tháng Tư 15, 2021

Đối với phân tích cơ bản, nhà đầu tư sẽ quan tâm đến báo cáo tài chính doanh nghiệp và trong báo cáo tài chính doanh nghiệp thì không thể thiếu đó là bảng cân đối kế toán.

Bảng cân đối kế toán còn được gọi là “báo cáo về tình hình tài chính”, thể hiện tài sản, nợ phải trả của công ty và vốn chủ sở hữu (giá trị ròng). Bảng cân đối kế toán, cùng với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, tạo nên nền tảng của báo cáo tài chính của bất kỳ công ty nào. Nếu bạn là một cổ đông của một công ty, bạn cần phải hiểu được bảng cân đối kế toán được cấu trúc như thế nào , phân tích và đọc nó như thế nào.

Investing.vn

Tags: ,

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận