skip to Main Content

Pha loãng cổ phiếu (Dilution) là gì? Cổ phiếu pha loãng trong đầu tư

 1. Tự học chuyên sâu về Phân tích cơ bản chứng khoán
 2. Phân tích cơ bản là gì? Vì sao nên sử dụng phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán?
 3. Một số công cụ phân tích cơ bản hiệu quả trong đầu tư chứng khoán
 4. Học phân tích cơ bản chứng khoán: cách lấy dữ liệu của công ty
 5. Dùng báo cáo thu nhập để phân tích khả năng sinh lời công ty
 6. Biên lợi nhuận là gì? Tính toán biên lợi nhuận và ý nghĩa của chúng
 7. Biên lợi nhuận gộp là gì? Cách tính và ý nghĩa của biên lợi nhuận gộp
 8. Biên lợi nhuận ròng là gì? Cách tính và ý nghĩa trong phân tích chứng khoán
 9. Operating profit – lợi nhuận hoạt động là gì? Nó có ý nghĩa gì trong phân tích cổ phiếu
 10. EPS trong chứng khoán là gì? Tìm hiểu về thu nhập trên mỗi cổ phiếu
 11. Bảng cân đối kế toán là gì? Các thành phần của bảng cân đối kế toán
 12. Bảng cân đối kế toán có ý nghĩa như thế nào trong phân tích chứng khoán
 13. Pha loãng cổ phiếu (Dilution) là gì? Cổ phiếu pha loãng trong đầu tư
 14. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Cách sử dụng để phân tích chứng khoán
 15. Phân tích dòng tiền từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 16. Phân tích dòng tiền trong chứng khoán đơn giản và hiệu quả
 17. Các chỉ số tài chính quan trọng và ý nghĩa trong phân tích chứng khoán
 18. Định giá cổ phiếu không sử dụng chỉ số P/E
 19. Chỉ số P/E là gì? Định giá cổ phiếu theo P/E
 20. 10 bước phân tích cơ bản cổ phiếu

Khi một công ty phát hành thêm cổ phiếu cổ phiếu, nó có thể làm giảm giá trị cổ phiếu của các nhà đầu tư hiện có và tỷ lệ sở hữu của họ đối với công ty. Vấn đề phổ biến này được gọi là sự pha loãng . Đây là một rủi ro mà các nhà đầu tư phải nhận thức được với tư cách là cổ đông và họ cần phải xem xét kỹ hơn việc pha loãng xảy ra như thế nào và nó có thể ảnh hưởng như thế nào đến giá trị cổ phiếu của họ.

Pha loãng cổ phiếu (Dilution) là gì?

Pha loãng cổ phiếu (tiếng Anh là Dilution) xảy ra khi một công ty phát hành thêm cổ phiếu. 1 Do đó, quyền sở hữu của cổ đông trong công ty bị giảm hoặc bị pha loãng khi cổ phiếu mới được phát hành.

Giả sử một doanh nghiệp nhỏ có 10 cổ đông và mỗi cổ đông sở hữu một cổ phần hoặc 10% của công ty. Nếu các nhà đầu tư nhận được quyền biểu quyết đối với các quyết định của công ty dựa trên quyền sở hữu cổ phần, thì mỗi người sẽ có 10% quyền kiểm soát.

Giả sử sau đó công ty phát hành 10 cổ phiếu mới và một nhà đầu tư duy nhất mua tất cả. Hiện có tổng số 20 cổ phiếu đang lưu hành và nhà đầu tư mới sở hữu 50% cổ phần của công ty. Trong khi đó, mỗi nhà đầu tư ban đầu hiện chỉ sở hữu 5% công ty — một cổ phiếu trong số 20 cổ phiếu đang lưu hành — vì quyền sở hữu của họ đã bị pha loãng bởi cổ phiếu mới.

Ảnh hưởng của sự pha loãng cổ phiếu

Pha loãng cổ phiếu (Dilution) là gì? Ảnh hưởng và dấu hiệu cảnh báo. Cách tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu pha loãng. Phân tích EPS pha loãng

Nhiều cổ đông hiện hữu không nhìn nhận pha loãng cổ phiếu theo hướng tốt. Rốt cuộc, bằng cách thêm nhiều cổ đông vào nhóm, quyền sở hữu của họ đối với công ty đang bị cắt giảm. Điều đó có thể khiến các cổ đông tin rằng giá trị của họ trong công ty đang giảm xuống. Trong một số trường hợp nhất định, các nhà đầu tư có một lượng lớn cổ phiếu thường có thể tận dụng lợi thế của các cổ đông sở hữu một phần nhỏ hơn của công ty.

 Nếu công ty phát hành cổ phiếu mới như một phương tiện để thúc đẩy doanh thu, thì điều đó có thể là tích cực. Nó cũng có thể làm như vậy để huy động tiền cho một dự án kinh doanh mới, cho dù đó là đầu tư vào một sản phẩm mới, quan hệ đối tác chiến lược hay mua lại đối thủ cạnh tranh.

Dấu hiệu cảnh báo về sự pha loãng cổ phiếu

Pha loãng cổ phiếu (Dilution) là gì? Ảnh hưởng và dấu hiệu cảnh báo. Cách tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu pha loãng. Phân tích EPS pha loãng

Do việc pha loãng có thể làm giảm giá trị của một khoản đầu tư riêng lẻ, các nhà đầu tư bán lẻ nên biết các dấu hiệu cảnh báo có thể xảy ra trước việc pha loãng cổ phiếu tiềm năng, chẳng hạn như nhu cầu vốn mới nổi hoặc cơ hội tăng trưởng.

Có nhiều tình huống trong đó một công ty có thể yêu cầu rót vốn tự có. Nó có thể chỉ đơn giản là cần thêm tiền để trang trải chi phí. Trong trường hợp một công ty không có vốn để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và không thể gánh thêm nợ do các thỏa thuận của các khoản nợ hiện tại, nó có thể thấy việc chào bán cổ phiếu mới là cần thiết.

Cơ hội tăng trưởng là một chỉ báo khác về khả năng pha loãng cổ phiếu. Các đợt chào bán thứ cấp thường được sử dụng để thu được vốn đầu tư tài trợ cho các dự án lớn và các dự án kinh doanh mới.

Tình huống các nhân viên được cấp quyền chọn mua cổ phiếu cũng có thể khiến cổ phiếu bị pha loãng. Các nhà đầu tư nên đặc biệt lưu ý đến các công ty cấp cho nhân viên một số lượng lớn các loại chứng khoán có thể lựa chọn.

Nếu và khi nhân viên thực hiện các quyền chọn, thì cổ phiếu phổ thông có thể bị pha loãng đáng kể. Các nhân viên chủ chốt thường được yêu cầu tiết lộ trong hợp đồng của họ khi nào và số lượng nắm giữ có thể lựa chọn mà họ mong đợi sẽ thực hiện.

Cách tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu pha loãng.

Các nhà đầu tư có thể muốn biết giá trị cổ phiếu của họ sẽ là bao nhiêu nếu tất cả các chứng khoán chuyển đổi được thực hiện vì điều này làm giảm khả năng kiếm tiền của mỗi cổ phiếu. Nếu tất cả các chứng khoán chuyển đổi này (quyền chọn mua cổ phiếu điều hành, chứng quyền vốn cổ phần và trái phiếu chuyển đổi) được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông được gọi là thu nhập trên mỗi cổ phiếu  pha loãng (EPS). Nó được tính toán và báo cáo trong báo cáo tài chính của công ty.

Công thức đơn giản để tính thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu là: 

​EPS pha loãng= (Thu nhập ròng – Cổ tức ưu tiên)/(WA + DS) 

Trong đó: WA: Số cổ phiếu bình quân gia quyền đang lưu hành. DS: Chứng khoán pha loãng chuyển đổi

 EPS cơ bản không bao gồm ảnh hưởng của chứng khoán pha loãng. Nó chỉ đơn giản là đo lường tổng thu nhập trong một thời kỳ chia cho số cổ phiếu bình quân gia quyền đang lưu hành trong cùng thời kỳ. Nếu một công ty không có bất kỳ chứng khoán nào có khả năng suy giảm, thì EPS cơ bản của nó sẽ giống như EPS pha loãng của nó.

Phân tích EPS pha loãng bằng báo cáo tài chính.

EPS - chỉ số tài chính cơ bản trong đầu tư chứng khoán cho ta biết điều gì?

Việc phân tích EPS pha loãng tương đối đơn giản vì nó được trình bày trong báo cáo tài chính. Các công ty báo cáo các mục hàng chính có thể được sử dụng để phân tích ảnh hưởng của việc pha loãng. Các mục hàng này là EPS cơ bản, EPS pha loãng, cổ phiếu bình quân gia quyền đang lưu hành và cổ phiếu bình quân quyền pha loãng. Nhiều công ty cũng báo cáo EPS cơ bản không bao gồm các khoản bất thường, EPS cơ bản bao gồm các khoản bất thường, điều chỉnh pha loãng, EPS pha loãng loại trừ các khoản bất thường và EPS pha loãng bao gồm các khoản bất thường.

Các công ty cũng cung cấp các chi tiết quan trọng trong phần chú thích. Ngoài thông tin về các thông lệ kế toán quan trọng và thuế suất, chú thích cuối trang thường mô tả những yếu tố nào được đưa vào tính toán EPS pha loãng. Công ty có thể cung cấp các chi tiết cụ thể liên quan đến quyền chọn cổ phiếu được cấp cho cán bộ và nhân viên và ảnh hưởng của chúng đến kết quả được báo cáo.

Kết luận:

Sự pha loãng có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá trị danh mục đầu tư của bạn. Một công ty phải thực hiện các điều chỉnh đối với thu nhập trên mỗi cổ phiếu và các tỷ lệ để định giá khi xảy ra hiện tượng pha loãng. Các nhà đầu tư nên chú ý đến các dấu hiệu pha loãng cổ phiếu tiềm năng và hiểu nó có thể ảnh hưởng như thế nào đến giá trị cổ phiếu và khoản đầu tư tổng thể của họ.

Investing.vn

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận