6 chiến lược đầu tư phổ biến được áp dụng thành công nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ hiện nay

6 chiến lược đầu tư phổ biến được áp dụng thành công nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ hiện nay

Khóa học 23/03/2023

This is post 10 of 10 in the series “1.5 Chiến lược đầu tư chứng khoán (Level 5)” Chiến lược đầu tư chứng khoán (Level 5) Lựa chọn chiến...

S&P500 
3,948.7  0.30%  
DowJones 
32,105.3  0.23%  
EUSTOXX50 
4.207,14 €  0,27%  
Nikkei225 
27,419.6  0.17%  
Bitcoin 
28,321.9  3.73%  
Gold 
1,993.7  0.11%  
EURUSD=X 
1.1  0.25%