skip to Main Content
Giao Dịch Với đòn Bẩy Cao Trên Capital.com Bằng Cách Nâng Cấp Lên Tài Khoản Chuyên Nghiệp

Hướng dẫn giao dịch với đòn bẩy cao trên Capital.com

So với tài khoản thường, tài khoản chuyên nghiệp (Professional) trên Capital.com sẽ cho phép bạn giao dịch với đòn bẩy…

S&P500 
$4,455.48  0.15%  
DowJones 
$34,798.00  0.10%  
EUSTOXX50 
4.158,51 €  0,00%  
Nikkei225 
$30,248.81  2.06%  
Bitcoin 
$42,463.24  4.59%  
Gold 
$1,750.60  0.05%  
EURUSD=X 
$1.17  0.25%  
Giao Dịch Với đòn Bẩy Cao Trên Capital.com Bằng Cách Nâng Cấp Lên Tài Khoản Chuyên Nghiệp

Hướng dẫn giao dịch với đòn bẩy cao trên Capital.com

So với tài khoản thường, tài khoản chuyên nghiệp (Professional) trên Capital.com sẽ cho phép bạn giao dịch với đòn bẩy…