Cách mở tài khoản thực (Live account) & đăng nhập vào MT4

Cách mở tài khoản thực (Live account) & đăng nhập vào MT4

Blog 06/12/2021

Không giống như tài khoản demo, bạn không thể mở tài khoản thực ngay trên MT4. Thay vào đó, bạn...

S&P500 
$4,591.67  1.17%  
DowJones 
$35,227.03  1.87%  
EUSTOXX50 
4.137,11 €  1,00%  
Nikkei225 
$28,265.72  1.21%  
Bitcoin 
$50,836.99  3.65%  
Gold 
$1,780.50  0.06%  
EURUSD=X 
$1.13  0.00%