Hướng dẫn giao dịch forex từ A-Z cho người mới

Hướng dẫn giao dịch Forex cho người mới từ A-Z (Năm 2022)

Tutorial 01/12/2022

Thị trường ngoại hối (forex) là thị trường tài chính sôi động nhất trên thế giới, với hàng tỷ đô la được giao dịch mỗi ngày, nó lớn hơn...

S&P500 
3,941.3  1.44%  
DowJones 
33,596.3  1.03%  
EUSTOXX50 
3.932,95 €  0,16%  
Nikkei225 
27,686.4  0.72%  
Bitcoin 
16,826.4  1.06%  
Gold 
1,783.8  0.08%  
EURUSD=X 
1.0  0.06%