Fmarket có lừa đảo không? Đánh giá chi tiết về pháp lý, dòng tiền và mô hình kinh doanh

Hướng dẫn 05/10/2022

Liệu Fmarket có lừa đảo không? Đó là câu hỏi đầu tiên nhà đầu tư nên đặt ra. Thị trường tài chính bùng nổ dẫn đến sự ra đời...