skip to Main Content

10 bước phân tích cơ bản cổ phiếu

 1. Tự học chuyên sâu về Phân tích cơ bản chứng khoán
 2. Phân tích cơ bản là gì? Vì sao nên sử dụng phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán?
 3. Một số công cụ phân tích cơ bản hiệu quả trong đầu tư chứng khoán
 4. Học phân tích cơ bản chứng khoán: cách lấy dữ liệu của công ty
 5. Dùng báo cáo thu nhập để phân tích khả năng sinh lời công ty
 6. Biên lợi nhuận là gì? Tính toán biên lợi nhuận và ý nghĩa của chúng
 7. Biên lợi nhuận gộp là gì? Cách tính và ý nghĩa của biên lợi nhuận gộp
 8. Biên lợi nhuận ròng là gì? Cách tính và ý nghĩa trong phân tích chứng khoán
 9. Operating profit – lợi nhuận hoạt động là gì? Nó có ý nghĩa gì trong phân tích cổ phiếu
 10. EPS trong chứng khoán là gì? Tìm hiểu về thu nhập trên mỗi cổ phiếu
 11. Bảng cân đối kế toán là gì? Các thành phần của bảng cân đối kế toán
 12. Bảng cân đối kế toán có ý nghĩa như thế nào trong phân tích chứng khoán
 13. Pha loãng cổ phiếu (Dilution) là gì? Cổ phiếu pha loãng trong đầu tư
 14. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Cách sử dụng để phân tích chứng khoán
 15. Phân tích dòng tiền từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 16. Phân tích dòng tiền trong chứng khoán đơn giản và hiệu quả
 17. Các chỉ số tài chính quan trọng và ý nghĩa trong phân tích chứng khoán
 18. Định giá cổ phiếu không sử dụng chỉ số P/E
 19. Chỉ số P/E là gì? Định giá cổ phiếu theo P/E
 20. 10 bước phân tích cơ bản cổ phiếu

Để lựa chọn cổ phiếu bằng phân tích cơ bản, bạn cần thực hiện các bước thẩm định cổ phiếu để xác định khoản đầu tư tiềm năng. Những dữ kiện này có thể bao gồm các mục như xem xét tất cả hồ sơ tài chính, hiệu quả hoạt động trong quá khứ của công ty, …. Bài viết này sẽ tìm hiểu mười bước bạn nên thực hiện trong lần đánh giá đầu tiên về một cổ phiếu mới. Các bước phân tích cơ bản để lựa chọn cổ phiếu này sẽ cho phép bạn thu được thông tin cần thiết và tìm ra một khoản đầu tư mới khả thi.

Bước 1: Tìm hiểu vốn hóa công ty

Bước đầu tiên là bạn phải xem xét vốn hóa thị trường của công ty, điều này cho bạn thấy công ty lớn đến mức nào bằng cách tính tổng giá trị thị trường bằng đô la của các cổ phiếu đang lưu hành.

Giá trị vốn hóa thị trường nói lên rất nhiều điều về khả năng biến động của cổ phiếu, mức độ sở hữu rộng lớn như thế nào và quy mô tiềm năng của các thị trường cuối cùng của công ty. Ví dụ: các công ty có vốn hóa lớn và vốn hóa lớn có xu hướng có dòng doanh thu ổn định hơn và ít biến động hơn. Trong khi đó, các công ty có vốn hóa trung bình và vốn hóa nhỏ chỉ có thể phục vụ các khu vực đơn lẻ của thị trường và có thể có nhiều biến động hơn về giá cổ phiếu và thu nhập của họ.

Tại bước này trong quá trình thẩm định cổ phiếu của bạn, bạn sẽ không đưa ra bất kỳ đánh giá nào liên quan đến cổ phiếu. Bạn nên tập trung vào việc tìm kiếm thông tin tạo tiền đề cho các bước sau. Khi bạn bắt đầu xem xét các số liệu về doanh thu và lợi nhuận, thông tin bạn thu thập được về vốn hóa thị trường của công ty sẽ cung cấp cho bạn một số góc nhìn.

Bước 2: Tìm hiểu về doanh thu trong phân tích cơ bản cổ phiếu

Khi bạn bắt đầu xem xét các hệ số tài chính liên quan đến công ty bạn đang nghiên cứu, tốt nhất bạn nên bắt đầu với xu hướng doanh thu, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận. Bạn dễ dàng tìm kiếm thông tin chi tiết về công ty bằng cách tra cứu xu hướng doanh thu và thu nhập ròng trong hai năm qua.

Để lựa chọn cổ phiếu bằng phân tích cơ bản, bạn cần thực hiện 10 bước thẩm định cổ phiếu để xác định khoản đầu tư tiềm năng.

Các trang web này cung cấp các biểu đồ lịch sử cho thấy biến động giá của công ty theo thời gian, ngoài ra chúng sẽ cung cấp cho bạn tỷ lệ giá trên doanh số (P/S) và tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E). Nhìn vào cả hai số liệu trên, bạn cần lưu ý xem liệu tăng trưởng có thay đổi hay không, hoặc có bất kỳ biến động lớn nào (chẳng hạn như hơn 50% trong một năm) theo cả hai hướng hay không.

Bạn cũng nên xem lại tỷ suất lợi nhuận để xem chúng có tăng, giảm hay giữ nguyên. Bạn có thể tìm thấy thông tin cụ thể về tỷ suất lợi nhuận bằng cách truy cập trực tiếp vào trang web của công ty và tìm kiếm phần quan hệ nhà đầu tư của họ để biết báo cáo tài chính hàng quý và hàng năm của họ. Thông tin này sẽ phát huy tác dụng nhiều hơn trong bước tiếp theo.

Bước 3: Đối thủ cạnh tranh và ngành

Bạn đã cảm nhận được mức độ lớn mạnh của công ty và số tiền kiếm được, đã đến lúc xem xét quy mô công ty đối với ngành công ty đang hoạt động hoặc so sánh công ty với các đối thủ cạnh tranh. Mọi công ty đều được xác định một phần bởi các đối thủ cạnh tranh của nó. Chỉ cần nhìn vào các đối thủ cạnh tranh chính trong từng ngành kinh doanh của công ty, bạn có thể xác định được độ lớn của thị trường đối với sản phẩm của công ty.

Bước 4: Định giá công ty khi phân tích cơ bản cổ phiếu

Bạn cần xem xét tỉ lệ giá trên thu nhập so với tăng trưởng (PEG) cho cả công ty bạn đang nghiên cứu và các đối thủ cạnh tranh của nó. Ghi lại bất kỳ sự chênh lệch lớn nào trong việc định giá giữa công ty và các đối thủ cạnh tranh.

Tỷ lệ P/E có thể là cơ sở ban đầu để xem xét định giá. Mặc dù thu nhập có thể và sẽ có một số biến động (ngay cả ở những công ty ổn định nhất), việc định giá dựa trên thu nhập sau cùng hoặc ước tính hiện tại là thước đo cho phép so sánh tức thì với bội số thị trường rộng hoặc đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Những cổ phiếu tăng trưởng tốt trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch

Tại thời điểm này, bạn có thể bắt đầu hình dung liệu công ty có phải là “cổ phiếu tăng trưởng” hay “cổ phiếu giá trị”. Cùng với những khác biệt này, bạn nên có một cảm nhận chung về mức độ lợi nhuận của công ty. Thông thường, bạn nên kiểm tra số liệu thu nhập ròng của một vài năm để đảm bảo số liệu thu nhập gần đây nhất (và con số được sử dụng để tính P/E) được chuẩn hóa và không bị chênh lệch một lần điều chỉnh hoặc tính phí.

Không được sử dụng các hệ số riêng lẻ, P/E phải được xem xét kết hợp với tỷ lệ giá trên sổ sách (P/B), và tỷ lệ giá trên doanh thu (hoặc doanh thu). Những hệ số này làm nổi bật giá trị của công ty vì nó liên quan đến nợ, doanh thu hàng năm và bảng cân đối kế toán. Vì phạm vi các giá trị này khác nhau giữa các ngành, nên việc xem xét các số liệu giống nhau cho một số đối thủ cạnh tranh hoặc công ty ngang hàng là một bước quan trọng. Cuối cùng, tỷ lệ PEG tính đến những kỳ vọng về tăng trưởng thu nhập trong tương lai và cách nó so sánh với bội số thu nhập hiện tại.

Bước 5: Quyền quản lý và sở hữu

Trong quá trình thẩm định cổ phiếu, bạn sẽ phải trả lời một số câu hỏi chính liên quan đến việc quản lý và sở hữu của công ty. Công ty có còn được điều hành bởi những người sáng lập không? Tuổi đời của công ty là một yếu tố quan trọng, vì các công ty trẻ hơn thường có nhiều thành viên sáng lập hơn. Xem tiểu sử của các nhà quản lý hàng đầu để biết họ có những trải nghiệm nào. Bạn có thể tìm thấy thông tin này trên trang web của công ty hoặc trong hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).

Ngoài ra, hãy xem liệu những người sáng lập và người quản lý có nắm giữ tỷ lệ cổ phiếu cao hay không, và lượng cổ phiếu trôi nổi do các tổ chức nắm giữ. Tỷ lệ sở hữu tổ chức cho biết mức độ bao phủ của nhà phân tích mà công ty đang nhận được cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến khối lượng giao dịch. Hãy coi quyền sở hữu cá nhân cao của những người quản lý hàng đầu là một lợi thế và quyền sở hữu thấp là dấu hiệu tiềm năng. Cổ đông có xu hướng được phục vụ tốt nhất khi những người điều hành công ty có cổ phần trong kết quả hoạt động của cổ phiếu.

Bước 6: Kiểm tra bảng cân đối kế toán trong phân tích cơ bản cổ phiếu

Xem xét bảng cân đối kế toán hợp nhất của công ty để xem mức tổng thể của tài sản và nợ phải trả, đặc biệt chú ý đến mức tiền mặt (khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn) và số nợ dài hạn mà công ty nắm giữ. Nợ nhiều không hẳn là một điều xấu và phụ thuộc nhiều vào mô hình kinh doanh của công ty.

Một số công ty (và toàn bộ các ngành công nghiệp) có cường độ sử dụng vốn cao, trong khi những công ty khác đòi hỏi nhiều hơn những kiến ​​thức cơ bản về nhân viên, thiết bị và một ý tưởng mới để bắt đầu và vận hành. Nhìn vào tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu để xem công ty có bao nhiêu vốn chủ sở hữu dương. Sau đó, bạn có thể so sánh tỷ lệ này với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của đối thủ cạnh tranh để đưa số liệu vào một viễn cảnh tốt hơn.

Nếu số liệu “dòng trên cùng” (top line) của bảng cân đối kế toán về tổng tài sản, tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của các cổ đông về cơ bản thay đổi từ năm này sang năm khác, hãy cố gắng xác định lý do. Đọc phần chú thích kèm theo báo cáo tài chính và cuộc thảo luận của Ban Giám đốc trong báo cáo hàng quý / hàng năm có thể làm sáng tỏ tình hình. Công ty có thể đang chuẩn bị cho việc ra mắt sản phẩm mới, tích lũy thu nhập giữ lại, hoặc đơn giản là tận dụng các nguồn vốn quý giá. Những gì bạn thấy sẽ bắt đầu có một số góc nhìn sâu hơn sau khi xem xét các xu hướng lợi nhuận gần đây.

Bước 7: Lịch sử giá cổ phiếu

Để lựa chọn cổ phiếu bằng phân tích cơ bản, bạn cần thực hiện 10 bước thẩm định cổ phiếu để xác định khoản đầu tư tiềm năng.

* Xem thêm: Tổng hợp các bài viết hướng dẫn sử dụng Capital.com

Tại thời điểm này, bạn sẽ muốn xác định xem tất cả các loại cổ phiếu đã giao dịch trong bao lâu, cũng như sự biến động giá cả trong ngắn hạn và dài hạn. Giá cổ phiếu có biến động và biến động không, hay ổn định và ổn định? Điều này có thể ảnh hưởng đến chuyển động của cổ phiếu trong tương lai. Các cổ phiếu liên tục biến động có xu hướng có các cổ đông ngắn hạn, điều này có thể tạo thêm các yếu tố rủi ro cho một số nhà đầu tư nhất định.

Bước 8: Quyền chọn mua cổ phiếu và pha loãng cổ phiếu (Dilution)

Tiếp theo, bạn sẽ cần tìm hiểu các báo cáo 10-Q và 10-K. Hồ sơ SEC hàng quý yêu cầu hiển thị tất cả các tùy chọn cổ phiếu chưa thanh toán cũng như kỳ vọng chuyển đổi dựa trên một loạt giá cổ phiếu trong tương lai.

Điều này giúp bạn hiểu số lượng cổ phiếu có thể thay đổi như thế nào trong các tình huống giá khác nhau. Mặc dù quyền chọn mua cổ phiếu có khả năng là một động lực mạnh mẽ để giữ chân nhân viên, hãy đề phòng những hành vi mờ ám như cấp lại quyền chọn “dưới nước” hoặc bất kỳ cuộc điều tra chính thức nào về các hành vi bất hợp pháp như ghi lùi ngày quyền chọn (options backdating).

Bước 9: Kỳ vọng trong phân tích cơ bản cổ phiếu

Bạn cần tìm hiểu ước tính doanh thu và lợi nhuận đồng thuận trong hai đến ba năm tới, các xu hướng dài hạn ảnh hưởng đến ngành và các chi tiết cụ thể của công ty về quan hệ đối tác, liên doanh, sở hữu trí tuệ cũng như các sản phẩm và dịch vụ mới . Tin tức về một sản phẩm hoặc dịch vụ đang được tung ra thị trường có thể là điều ban đầu bạn quan tâm.

Bước 10: Rủi ro

Bước cuối cùng, bạn cần xem xét rủi ro trong toàn ngành và rủi ro của từng công ty cụ thể. Có vấn đề pháp lý hoặc quy định nổi bật nào không? Ban lãnh đạo đưa ra các quyết định có dẫn đến tăng doanh thu của công ty không? Công ty có thân thiện với môi trường không? Loại rủi ro dài hạn nào có thể dẫn đến việc áp dụng / không áp dụng các sáng kiến ​​xanh? Các nhà đầu tư nên giữ một tư duy ủng hộ ma quỷ lành mạnh mọi lúc, hình dung các tình huống xấu nhất và kết quả tiềm năng của họ đối với cổ phiếu.

Kết luận

Khi bạn đã hoàn thành các bước này, bạn sẽ có thể đánh giá tiềm năng lợi nhuận trong tương lai của công ty và cách cổ phiếu có thể phù hợp với danh mục đầu tư hoặc chiến lược đầu tư của bạn. Chắc chắn, bạn sẽ có những chi tiết cụ thể mà bạn sẽ muốn nghiên cứu thêm. Tuy nhiên, việc tuân theo các nguyên tắc này sẽ giúp bạn tìm được các thông tin quan trọng để đưa ra quyết định của bạn.

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận