Biên lợi nhuận là gì? Tính toán biên lợi nhuận và ý nghĩa của chúng

Đầu tưTháng Mười 26, 2021
 1. Tự học chuyên sâu về Phân tích cơ bản chứng khoán
 2. Phân tích cơ bản là gì? Vì sao nên sử dụng phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán?
 3. Một số công cụ phân tích cơ bản hiệu quả trong đầu tư chứng khoán
 4. Học phân tích cơ bản chứng khoán: cách lấy dữ liệu của công ty
 5. Dùng báo cáo thu nhập để phân tích khả năng sinh lời công ty
 6. Biên lợi nhuận là gì? Tính toán biên lợi nhuận và ý nghĩa của chúng
 7. Biên lợi nhuận gộp là gì? Cách tính và ý nghĩa của biên lợi nhuận gộp
 8. Biên lợi nhuận ròng là gì? Cách tính và ý nghĩa trong phân tích chứng khoán
 9. Operating profit – lợi nhuận hoạt động là gì? Nó có ý nghĩa gì trong phân tích cổ phiếu
 10. EPS trong chứng khoán là gì? Tìm hiểu về thu nhập trên mỗi cổ phiếu
 11. Bảng cân đối kế toán là gì? Các thành phần của bảng cân đối kế toán
 12. Bảng cân đối kế toán có ý nghĩa như thế nào trong phân tích chứng khoán
 13. Pha loãng cổ phiếu (Dilution) là gì? Cổ phiếu pha loãng trong đầu tư
 14. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Cách sử dụng để phân tích chứng khoán
 15. Phân tích dòng tiền từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 16. Phân tích dòng tiền trong chứng khoán đơn giản và hiệu quả
 17. Các chỉ số tài chính quan trọng và ý nghĩa trong phân tích chứng khoán
 18. Định giá cổ phiếu không sử dụng chỉ số P/E
 19. Chỉ số P/E là gì? Định giá cổ phiếu theo P/E
 20. 10 bước phân tích cơ bản cổ phiếu

Biên lợi nhuận là gì? Các doanh nghiệp và cá nhân thực hiện các hoạt động kinh doanh nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận. Các nhà phân tích cơ bản cần tính biên lợi nhuận giúp dễ dàng đánh giá hoạt động của doanh nghiệp trong các khoảng thời gian khác nhau hoặc so sánh với các đối thủ cạnh tranh. Bài viết này sẽ tìm hiểu về biên lợi nhuận, cách tính và ý nghĩa của các loại biên lợi nhuận khác nhau.

Biên lợi nhuận là gì?

Biên lợi nhuận là một trong những tỷ suất sinh lời thường được sử dụng để đánh giá mức độ mà một công ty hoặc một hoạt động kinh doanh kiếm tiền. Nó thể hiện phần trăm doanh thu đã chuyển thành lợi nhuận. Biên lợi nhuận được biểu thị dưới dạng phần trăm, tỷ suất lợi nhuận cho biết có bao nhiêu xu lợi nhuận đã được tạo ra cho mỗi đô la bán hàng.

Biên lợi nhuận là gì? Tính toán biên lợi nhuận và ý nghĩa của chúng

Ví dụ: Nếu một doanh nghiệp đạt được tỷ suất lợi nhuận 35% trong quý trước, nghĩa là doanh nghiệp đó có thu nhập ròng là 0,35$ cho mỗi đô la doanh thu được tạo ra.

Có nhiều loại biên lợi nhuận khác nhau. Trong đó có biên lợi nhuận quan trọng và thường được sử dụng nhất là tỷ suất lợi nhuận ròng, lợi nhuận cuối cùng của một công ty sau khi tất cả các chi phí khác, bao gồm thuế và các khoản lẻ, đã được loại bỏ khỏi doanh thu.

Biên lợi nhuận được các chủ nợ, nhà đầu tư và chính các doanh nghiệp sử dụng làm chỉ số về sức khỏe tài chính, kỹ năng quản lý và tiềm năng tăng trưởng của công ty.

Sự khác biệt giữa các loại biên lợi nhuận là gì?

Một trong những cách tốt nhất để tăng lợi nhuận của công ty là nghiên cứu tỷ suất lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận là số tiền một công ty còn lại sau khi thanh toán các chi phí của mình. Có ba loại biên lợi nhuận chính mà các nhà phân tích cơ bản nên biết, bao gồm:

Biên lợi nhuận gộp (Gross profit margin)

Biên lợi nhuận gộp = (Doanh thu – Giá vốn hàng bán)/Doanh thu

Biên lợi nhuận gộp là gì? Biên lợi nhuận gộp của một công ty, còn được gọi là tỷ suất lợi nhuận gộp, là một trong những cách đơn giản nhất để xem xét khả năng sinh lời. Lợi nhuận gộp là phần còn lại của doanh thu sau khi trừ đi chi phí trực tiếp, còn được gọi là giá vốn hàng bán. Lợi nhuận gộp đo lường số tiền công ty kiếm được sau khi trả các chi phí liên quan trực tiếp đến việc sản xuất sản phẩm.

Phần trăm lợi nhuận gộp được sử dụng để so sánh lợi nhuận gộp với doanh thu của một công ty. Nói cách khác, phần trăm lợi nhuận gộp cho bạn biết doanh thu được giữ lại, sau khi trả chi phí trực tiếp, so với doanh thu.

Biên lợi nhuận là gì? Sự khác biệt giữa các loại biên lợi nhuận là gì? Biên lợi nhuận gộp; Lợi nhuận hoạt động; Tỷ suất lợi nhuận ròng

Ví dụ: Một công ty báo cáo doanh thu 55,2 tỷ USD trong năm 2014 và giá vốn bán ra đạt $ 39,8 tỷ.

Như vậy tổng lợi nhuận của công ty là: 55,2-39,8 = 15,4 (tỷ đô).

Lúc này bạn cần thực hiện phân tích cơ bản để tính biên lợi nhuận gộp bao gồm: 15,4/55,2*100=28%

Nghĩa là, sau khi thanh toán các chi phí trực tiếp, công ty đó giữ lại 0,28$ cho mỗi đô la doanh thu.

Lúc này, bạn so sánh tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty đó với các công ty cùng ngành khác để biết mức độ tập trung trong chi phí công ty vào nguyên liệu thô và các chi phí trực tiếp khác.

Có một lưu ý về phần trăm lợi nhuận gộp không hữu ích khi nghiên cứu các công ty phần mềm và Internet. Phần lớn chi phí sản xuất phần mềm là chi phí chung chứ không phải chi phí trực tiếp.

Ví dụ, Microsoft giữ 65 xu trên mỗi đô la doanh thu sau khi trả chi phí trực tiếp trong năm tài chính 2015 kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2015. Nhưng phần trăm lợi nhuận hoạt động của nó, phản ánh bức tranh đầy đủ hơn về nhiều chi phí để tạo ra phần mềm, là thấp hơn nhiều, như chúng ta sẽ thảo luận tiếp theo. Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận gộp cũng thay đổi cùng với hoạt động kinh doanh. Giờ đây, Microsoft đang sản xuất nhiều hơn phần mềm, bao gồm cả máy tính Surface và máy tính bảng, phần trăm lợi nhuận gộp của họ đã giảm. Phần trăm lợi nhuận gộp của Microsoft là hơn 80% trong năm 2008.

Lợi nhuận hoạt động (Operating profit)

Lợi nhuận hoạt động của một công ty, còn được gọi là tỷ suất lợi nhuận hoạt động, tính đến nhiều chi phí hơn lợi nhuận gộp. Lợi nhuận hoạt động không chỉ ảnh hưởng đến chi phí trực tiếp của công ty mà cả chi phí gián tiếp. Lợi nhuận hoạt động là phần còn lại của doanh thu sau khi trừ đi chi phí chung và giá vốn hàng bán.

Phần trăm lợi nhuận hoạt động = Lợi nhuận hoạt động/doanh thu.

Trong đó, Lợi nhuận hoạt động = Doanh thu hoạt động – Giá vốn hàng bán (COGS) – Chi phí hoạt động – Khấu hao – Phân bổ

 • Lợi nhuận hoạt động là lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) 

Nó cho bạn biết công ty giữ được bao nhiêu doanh thu sau khi thanh toán chi phí trực tiếp và chi phí chung. Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận hoạt động là các chỉ số quan trọng đối với phân tích cơ bản, bởi vì chúng cung cấp một ý tưởng tốt về mức lợi nhuận của một công ty đối với hoạt động kinh doanh cốt lõi của nó.

Biên lợi nhuận là gì? Sự khác biệt giữa các loại biên lợi nhuận là gì? Biên lợi nhuận gộp; Lợi nhuận hoạt động; Tỷ suất lợi nhuận ròng

Với ví dụ của Microsoft ở trên, phần trăm lợi nhuận hoạt động có ý nghĩa hơn phần trăm lợi nhuận gộp. Ví dụ, phần trăm lợi nhuận hoạt động bao gồm chi phí nghiên cứu và phát triển và quảng cáo, những chi phí quan trọng để tạo ra các sản phẩm phần mềm thành công.

Tỷ suất lợi nhuận ròng (Net profit margin)

Biên lợi nhuận ròng = Lợi nhuận ròng sau thuế/Doanh thu 

Lợi nhuận ròng, tỷ suất lợi nhuận ròng hoặc thu nhập ròng của một công ty là thước đo toàn diện nhất về khả năng sinh lời. Lợi nhuận ròng cho bạn biết công ty giữ được bao nhiêu đô la sau khi thanh toán tất cả các chi phí và chi phí của mình. Phần trăm tỷ suất lợi nhuận ròng, là lợi nhuận ròng chia cho tổng doanh thu, cho bạn biết mỗi đô la doanh thu mà công ty giữ được sau khi thanh toán tất cả các chi phí và chi phí.

Khi các công ty mất tiền được gọi là lỗ ròng.

Nói một cách đơn giản nhất, lợi nhuận ròng là lợi nhuận hoạt động trừ đi mọi thứ khác.

Kết luận

Tỷ suất lợi nhuận là một yếu tố đáng cân nhắc đối với các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư đang xem xét đầu tư vào một công ty có thể đánh giá tỷ suất lợi nhuận của sản phẩm/dịch vụ tiềm năng đang được phát triển.

Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận không phải là yếu tố quyết định duy nhất để so sánh vì mỗi doanh nghiệp có các hoạt động riêng biệt. Thông thường, tất cả các ngành kinh doanh có tỷ suất lợi nhuận thấp, như bán lẻ và vận tải, sẽ có mức quay vòng và doanh thu cao, tạo ra lợi nhuận tổng thể cao mặc dù tỷ suất lợi nhuận tương đối thấp. Các mặt hàng xa xỉ cao cấp có doanh số thấp, nhưng lợi nhuận trên một đơn vị cao tạo nên tỷ suất lợi nhuận cao.

Investing.vn

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận