Operating profit – lợi nhuận hoạt động là gì? Nó có ý nghĩa gì trong phân tích cổ phiếu

Đầu tưTháng Mười 28, 2021
 1. Tự học chuyên sâu về Phân tích cơ bản chứng khoán
 2. Phân tích cơ bản là gì? Vì sao nên sử dụng phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán?
 3. Một số công cụ phân tích cơ bản hiệu quả trong đầu tư chứng khoán
 4. Học phân tích cơ bản chứng khoán: cách lấy dữ liệu của công ty
 5. Dùng báo cáo thu nhập để phân tích khả năng sinh lời công ty
 6. Biên lợi nhuận là gì? Tính toán biên lợi nhuận và ý nghĩa của chúng
 7. Biên lợi nhuận gộp là gì? Cách tính và ý nghĩa của biên lợi nhuận gộp
 8. Biên lợi nhuận ròng là gì? Cách tính và ý nghĩa trong phân tích chứng khoán
 9. Operating profit – lợi nhuận hoạt động là gì? Nó có ý nghĩa gì trong phân tích cổ phiếu
 10. EPS trong chứng khoán là gì? Tìm hiểu về thu nhập trên mỗi cổ phiếu
 11. Bảng cân đối kế toán là gì? Các thành phần của bảng cân đối kế toán
 12. Bảng cân đối kế toán có ý nghĩa như thế nào trong phân tích chứng khoán
 13. Pha loãng cổ phiếu (Dilution) là gì? Cổ phiếu pha loãng trong đầu tư
 14. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Cách sử dụng để phân tích chứng khoán
 15. Phân tích dòng tiền từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 16. Phân tích dòng tiền trong chứng khoán đơn giản và hiệu quả
 17. Các chỉ số tài chính quan trọng và ý nghĩa trong phân tích chứng khoán
 18. Định giá cổ phiếu không sử dụng chỉ số P/E
 19. Chỉ số P/E là gì? Định giá cổ phiếu theo P/E
 20. 10 bước phân tích cơ bản cổ phiếu

Sàn giao dịch chứng khoán Mỹ uy tín nhất và nạp rút tiền dễ dàng nhất cho nhà đầu tư Việt Nam. Xem chi tiết

Operating profit – lợi nhuận hoạt động là gì?  Lợi nhuận hoạt động có thể giúp bạn hiểu rõ hơn, đo lường chính xác công ty bạn đang nghiên cứu. Theo dõi lợi nhuận hoạt động có thể giúp bạn đánh giá mô hình kinh doanh của công ty đó có bền vững hay không, cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin nhanh về tình hình tài chính của doanh nghiệp và giúp bạn đánh giá hiệu suất của công ty đó so với các đối thủ cạnh tranh hoạt động trong cùng ngành. Bài viết dưới đây sẽ tìm hiểu Operating profit – lợi nhuận hoạt động là gì? Nó có ý nghĩa gì trong phân tích cổ phiếu.

Operating profit - Lợi nhuận hoạt động là gì? Công thức tính lợi nhuận hoạt động. Lợi nhuận hoạt động có thể cho nhà đầu tư biết điều gì?

Operating profit – Lợi nhuận hoạt động là gì?

Operating profit – Lợi nhuận hoạt động là tổng thu nhập mà một công ty tạo ra từ việc bán hàng sau khi đã thanh toán tất cả các chi phí hoạt động, chẳng hạn như tiền thuê, tiền lương nhân viên, chi phí thiết bị và hàng tồn kho. Con số lợi nhuận hoạt động không bao gồm lãi hoặc lỗ từ lãi vay, thuế và các khoản đầu tư. Lợi nhuận hoạt động có thể dễ dàng được tính bằng cách sử dụng công thức lợi nhuận hoạt động .

Lợi nhuận hoạt động không bao gồm việc khấu trừ lãi vay và thuế. Nó cũng loại trừ bất kỳ khoản lợi nhuận nào kiếm được từ các khoản đầu tư phụ trợ, chẳng hạn như thu nhập từ các hoạt động kinh doanh khác mà công ty có một phần lợi ích. Lỗ hoạt động xảy ra khi thu nhập từ hoạt động kinh doanh chính thấp hơn chi phí.

 • Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh là thu nhập ròng thu được từ các hoạt động kinh doanh chính hoặc cốt lõi của công ty.
 • Lợi nhuận hoạt động cũng được gọi (một cách sai lầm) là thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT), vì lãi vay và thuế là chi phí phi hoạt động.
 • Lợi nhuận hoạt động không bao gồm thu nhập ngoài hoạt động, nhưng EBIT thì có.
 • Lợi nhuận hoạt động loại bỏ một số yếu tố gián tiếp và không liên quan có thể che khuất hoạt động thực sự của công ty.

Doanh thu được tạo ra thông qua việc bán tài sản không được bao gồm trong con số lợi nhuận hoạt động, ngoại trừ bất kỳ khoản mục nào được tạo ra với mục đích rõ ràng là được bán như một phần của hoạt động kinh doanh chính. Ngoài ra, lãi suất thu được từ tiền mặt như séc hoặc tài khoản thị trường tiền tệ không được bao gồm cũng như không tính đến bất kỳ nghĩa vụ nợ nào phải đáp ứng. Cuối cùng, nó không bao gồm thu nhập đầu tư được tạo ra thông qua một phần cổ phần trong một công ty khác.

Công thức tính lợi nhuận hoạt động – Operating profit là gì?

Lợi nhuận hoạt động = Doanh thu hoạt động – Giá vốn hàng bán (COGS) – Chi phí hoạt động – Khấu hao – Phân bổ

Với công thức tính lợi nhuận gộp (Doanh thu – Giá vốn hàng bán), công thức được sử dụng để tính lợi nhuận hoạt động thường được đơn giản hóa như sau:

Lợi nhuận hoạt động = Lợi nhuận gộp – Chi phí hoạt động – Khấu hao – Phân bổ

Ví dụ về lợi nhuận hoạt động:

Walmart Inc. đã báo cáo thu nhập hoạt động là 22,5 tỷ đô la cho năm tài chính 2020. Tổng doanh thu, hoặc doanh thu ròng, là 559,1 tỷ đô la. Doanh thu này đến từ việc bán hàng trên toàn cầu của các cửa hàng thực tế của Walmart, bao gồm Sam’s Club và các doanh nghiệp thương mại điện tử của nó. 

Trong khi đó, chi phí bán hàng (hoặc giá vốn hàng bán) và chi phí hoạt động, bán hàng, chi phí chung và chi phí quản lý, lần lượt là 420,3 tỷ USD và 116,2 tỷ USD. 

Doanh thu hoạt động [559,1 tỷ USD] – Giá vốn hàng bán [420,3 tỷ USD] – Chi phí hoạt động [116,2 USD] = Lợi nhuận hoạt động [22,5 tỷ USD].

* Xem thêm: Tổng hợp các bài viết hướng dẫn sử dụng Capital.com

Lợi nhuận hoạt động có thể cho nhà đầu tư biết điều gì?

Lợi nhuận hoạt động đóng vai trò như một chỉ báo chính xác cao về tình hình hoạt động của doanh nghiệp vì nó loại bỏ tất cả các yếu tố không liên quan khỏi tính toán. Tất cả các chi phí cần thiết để duy trì hoạt động kinh doanh đều được bao gồm, đó là lý do tại sao lợi nhuận hoạt động tính đến khấu hao và phân bổ liên quan đến tài sản – các công cụ tính toán phát sinh từ hoạt động của một công ty.

Lợi nhuận hoạt động cũng được gọi là thu nhập hoạt động (operating income) cũng như thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) – mặc dù sai, vì sau này bao gồm thu nhập phi hoạt động, không phải là một phần của lợi nhuận hoạt động. Nếu một công ty không có bất kỳ khoản thu nhập ngoài hoạt động nào, thì lợi nhuận hoạt động của nó sẽ bằng EBIT.

Các công ty có thể chọn trình bày số liệu lợi nhuận hoạt động của họ thay cho số liệu lợi nhuận ròng của họ, vì lợi nhuận ròng của một công ty bao gồm ảnh hưởng của các khoản thanh toán lãi vay và thuế. Nếu một công ty có khoản nợ đặc biệt cao, lợi nhuận hoạt động có thể thể hiện tình hình tài chính của công ty tích cực hơn so với lợi nhuận ròng phản ánh.

Operating profit - Lợi nhuận hoạt động là gì?

Trong khi lợi nhuận kinh doanh dương có thể thể hiện sức khỏe tổng thể của một doanh nghiệp, nhưng trên thực tế, nó không đảm bảo khả năng sinh lời trong tương lai. Trường hợp điển hình: Một công ty có khoản nợ cao có thể cho thấy lợi nhuận hoạt động dương trong khi đồng thời bị lỗ ròng. Ngoài ra, các chi phí lớn nhưng không liên quan không được thể hiện, điều này cũng có thể cho thấy một công ty có lợi nhuận ròng âm có lợi nhuận hoạt động dương.

Doanh thu được tạo ra thông qua việc bán tài sản không được bao gồm trong con số lợi nhuận hoạt động, ngoại trừ bất kỳ khoản mục nào được tạo ra với mục đích rõ ràng là được bán như một phần của hoạt động kinh doanh chính. Ngoài ra, tiền lãi kiếm được từ tiền mặt như séc hoặc tài khoản thị trường tiền tệ không được bao gồm.

Mặc dù được phép loại bỏ chi phí sản xuất khỏi doanh thu hoạt động tổng thể – cùng với bất kỳ chi phí nào liên quan đến khấu hao và khấu hao – được phép khi xác định lợi nhuận hoạt động, việc tính toán không tính đến bất kỳ nghĩa vụ nợ nào phải đáp ứng. Trường hợp này xảy ra ngay cả khi những nghĩa vụ đó gắn liền trực tiếp với khả năng duy trì hoạt động kinh doanh bình thường của công ty.

Thu nhập hoạt động không bao gồm thu nhập đầu tư được tạo ra thông qua một phần cổ phần của công ty khác, ngay cả khi thu nhập đầu tư gắn trực tiếp với hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty thứ hai. Việc bán tài sản như bất động sản và thiết bị sản xuất cũng không được bao gồm, vì những giao dịch bán này không phải là một phần của hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp

Kết luận:

Lợi nhuận hoạt động cũng cung cấp cho các nhà đầu tư một cái nhìn nhanh về hoạt động quản lý hàng ngày của công ty và những lựa chọn mà họ đưa ra. Theo thời gian, lợi nhuận hoạt động tạo ra một đường xu hướng cung cấp cái nhìn thoáng qua về sự linh hoạt và khả năng đáp ứng của ban lãnh đạo đối với sự thay đổi, cũng như quỹ đạo tiềm năng cho triển vọng của một công ty. So sánh lợi nhuận hoạt động của các công ty trong một ngành cụ thể có thể giúp nhà đầu tư đánh giá liệu một công ty đang hoạt động tốt hơn hay kém hơn so với các đối thủ cạnh tranh và, tất cả mọi thứ đều bình đẳng, hệ quả của việc quản lý của công ty đó như thế nào.

Investing.vn

Khóa học phân tích kỹ thuật Khóa học Phân tích kỹ thuật và một số chỉ báo thông dụng trong đầu tư chứng khoán
Làm chủ các chỉ báo phân tích kĩ thuật và ứng dụng thực tế trong giao dịch
699,000 đ 419,000 đ
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận