skip to Main Content

Phân tích dòng tiền từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 1. Tự học chuyên sâu về Phân tích cơ bản chứng khoán
 2. Phân tích cơ bản là gì? Vì sao nên sử dụng phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán?
 3. Một số công cụ phân tích cơ bản hiệu quả trong đầu tư chứng khoán
 4. Học phân tích cơ bản chứng khoán: cách lấy dữ liệu của công ty
 5. Dùng báo cáo thu nhập để phân tích khả năng sinh lời công ty
 6. Biên lợi nhuận là gì? Tính toán biên lợi nhuận và ý nghĩa của chúng
 7. Biên lợi nhuận gộp là gì? Cách tính và ý nghĩa của biên lợi nhuận gộp
 8. Biên lợi nhuận ròng là gì? Cách tính và ý nghĩa trong phân tích chứng khoán
 9. Operating profit – lợi nhuận hoạt động là gì? Nó có ý nghĩa gì trong phân tích cổ phiếu
 10. EPS trong chứng khoán là gì? Tìm hiểu về thu nhập trên mỗi cổ phiếu
 11. Bảng cân đối kế toán là gì? Các thành phần của bảng cân đối kế toán
 12. Bảng cân đối kế toán có ý nghĩa như thế nào trong phân tích chứng khoán
 13. Pha loãng cổ phiếu (Dilution) là gì? Cổ phiếu pha loãng trong đầu tư
 14. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Cách sử dụng để phân tích chứng khoán
 15. Phân tích dòng tiền từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 16. Phân tích dòng tiền trong chứng khoán đơn giản và hiệu quả
 17. Các chỉ số tài chính quan trọng và ý nghĩa trong phân tích chứng khoán
 18. Định giá cổ phiếu không sử dụng chỉ số P/E
 19. Chỉ số P/E là gì? Định giá cổ phiếu theo P/E
 20. 10 bước phân tích cơ bản cổ phiếu

Phân tích dòng tiền từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ là việc không thể bỏ qua đối với các nhà đầu tư. Việc đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ có thể khiến bạn cảm thấy phức tạp bởi có quá nhiều thông tin và bạn không biết thông tin nào là tích cực, thông tin nào là tiêu cực. Bạn chỉ cần nhớ báo cáo lưu chuyển tiền tệ thực sự chỉ là chuyển đổi thu nhập ròng của công ty thành một con số đại diện cho dòng tiền của công ty. Ngoài ra, hãy nhớ khi một con số trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ là số dương, điều đó có nghĩa là hoạt động đó đã mang lại tiền mặt cho công ty. Tương tự như vậy, khi số là âm, công ty đó gặp vấn đề về việc tạo ra tiền mặt. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ để biết chính xác những thông tin nào tạo ra hoặc tiêu thụ tiền mặt.

Phân bổ và khấu hao dòng tiền trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Thông thường, những điều chỉnh lớn nhất đối với thu nhập ròng để chuyển nó thành tiền từ hoạt động kinh doanh là khấu hao và phân bổ. Khấu hao là một khoản chi phí mà các công ty bắt buộc phải đưa vào báo cáo thu nhập của họ mà không thực sự tiêu tốn tiền mặt của công ty. Khấu hao tính toán chi phí hao mòn thiết bị. Mặt khác, khấu hao cũng tính với các tài sản vô hình bị giảm giá trị như bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu.

Khấu hao có thể là một mục hơi khó hiểu đối với các nhà đầu tư. Nghĩ theo cách này. Mỗi năm, giá trị chiếc xe của bạn giảm xuống do tuổi tác và hao mòn. Đó là một khoản chi phí thực sự, vì về mặt kỹ thuật, nó khiến bạn mất tiền. Nhưng khi chiếc xe của bạn giảm giá, bạn sẽ không nhận được một hóa đơn nào. Bạn không phải thanh toán, và bạn không mất tiền mặt ngay lập tức. Do đó, khấu hao được cộng trở lại thu nhập ròng khi đo lường dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của một công ty.

Phân tích dòng tiền chứng khoán từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Phân bổ, khấu hao dòng tiền và những tài khoản có thể nhận được tiền

Chi phí cho cổ phiếu thưởng

Đôi khi các công ty cố gắng thu hút những nhân viên bằng cách thưởng dựa trên cổ phiếu hoặc cổ phiếu cho nhân viên và ban quản lý. Nhân viên rất vui nếu giá cổ phiếu tăng. Các công ty cũng ghi điểm vì họ không phải bỏ tiền mặt. Công ty cần đưa giá trị của khoản thưởng cổ phiếu vào báo cáo thu nhập, vì đó là một khoản chi phí thực tế. Nhưng khoản thưởng cổ phiếu được cộng lại vào thu nhập ròng để thu được tiền mặt từ hoạt động kinh doanh.

Điều chỉnh thuế (còn được gọi là lợi ích thuế thu nhập hoãn lại)

Khi một công ty thực sự trả các khoản thuế không được ghi trên báo cáo thu nhập, thì công ty đó phải trừ số tiền đó ra khỏi thu nhập ròng. Nó được trừ đi, bởi vì việc trả thuế đã tiêu tốn một phần tiền mặt của công ty.

Thu lợi từ việc bỏ công ty

Khi một công ty bán một đơn vị, nó có thể thêm lợi nhuận từ việc bán hàng vào thu nhập ròng của mình. Nhưng hãy nhớ rằng, lợi nhuận đó không đến từ việc công ty bán sản phẩm hoặc dịch vụ. Bởi vì việc bán hàng không tạo ra doanh số bán hàng từ hoạt động, số tiền này được trừ vào thu nhập ròng.

Suy giảm hoặc lỗ tài sản do bán các hoạt động bị ngừng hoạt động

Các công ty đôi khi đưa ra những quyết định kinh doanh không hiệu quả hoặc họ có thể thử một khái niệm kinh doanh mới thất bại hoặc nhận ra một tài sản họ mua đã mất giá. Các khoản lỗ này là chi phí và các công ty phải thực hiện báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Các nhà phân tích cơ bản có kinh nghiệm biết rằng các con số này không thực sự khiến các công ty mất tiền mặt. Và đó là lý do tại sao nhiều khoản phí này được cộng lại vào thu nhập ròng để chuyển thành tiền mặt từ hoạt động kinh doanh.

Những tài khoản có thể nhận được tiền trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Các khoản phải thu của một công ty là sự kiểm đếm số tiền khách hàng nợ cho các sản phẩm họ đã mua. Nếu bạn thấy các khoản phải thu tăng cao, điều đó có nghĩa là khách hàng chủ yếu đang mua bằng tín dụng thay vì thanh toán bằng tiền mặt. Sự gia tăng các khoản phải thu ăn vào tiền mặt của công ty vì về cơ bản công ty đang cấp thẻ tín dụng cho khách hàng.

Tài khoản có thể thanh toán

Khi bạn mua một thứ gì đó bằng thẻ tín dụng, bạn sẽ nhận được tài sản đó mà không cần sử dụng tiền mặt. Đó là khái niệm tương tự với các công ty, có thể mua vật tư hoặc nguyên liệu theo hình thức tín dụng. Họ có thể thực hiện những thứ họ cần để tiến hành kinh doanh mà không cần sử dụng tiền mặt. Khi các khoản phải trả của một công ty tăng lên, điều đó được coi là một khoản tăng tiền mặt và thêm vào thu nhập ròng.

Nếu bạn nhận thấy các khoản phải trả đang tăng lên so với giá vốn hàng bán của công ty, có nghĩa là công ty không thanh toán các hóa đơn đúng hạn, điều này có thể làm tăng tiền mặt của công ty.

Hàng tồn kho

Các công ty phải cố gắng hết sức để giữ cho hàng tồn kho ở mức thấp. Mua vật liệu cần thiết cho việc kinh doanh tiêu tốn tiền mặt của công ty. Vì vậy, bằng cách giảm lượng hàng tồn kho, các công ty có thể giữ được tiền mặt. Bạn sẽ thấy điều này ngay lập tức trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Nếu hàng tồn kho tăng, khoản tăng được trừ vào thu nhập ròng để đo lường tiền mặt từ hoạt động kinh doanh của công ty. Tương tự như vậy, nếu một công ty sử dụng hết hàng tồn kho, thì điều đó sẽ giúp tăng mức tiền mặt của họ.

Phân tích dòng tiền chứng khoán từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Phân bổ, khấu hao dòng tiền và những tài khoản có thể nhận được tiền

Phân tích dòng tiền từ các yếu tố khác

Các công ty có thể trải qua những sự kiện đặc biệt ảnh hưởng đến thu nhập ròng của họ nhưng không ảnh hưởng đến tình hình tiền mặt của họ. Các sự kiện phải được cộng lại và trừ vào thu nhập ròng, nhưng chúng có thể không xuất hiện trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ của các công ty khác. Ví dụ một khoản chi phí liên quan đến việc thanh toán sớm khoản nợ mà không phải trả bằng tiền mặt. Công ty tính thu nhập ròng cho kế hoạch bán một công cụ tài chính có liên quan đến kế hoạch ngừng hoạt động kinh doanh cà phê. Nhưng vì thỏa thuận không tăng tiền mặt của công ty, nó được trừ vào thu nhập ròng để tính tiền từ hoạt động kinh doanh.

* Xem thêm: Tổng hợp các bài viết hướng dẫn sử dụng Capital.com

Phân tích dòng tiền từ hoạt động kinh doanh

Sau khi thực hiện tất cả các điều chỉnh đối với thu nhập ròng, để cộng lại các khoản mục không sử dụng tiền mặt và trừ đi các khoản đã làm, bạn sẽ nhận được tiền mặt của công ty từ hoạt động kinh doanh hoặc tiền mặt ròng từ hoạt động kinh doanh.

Khi tiền ròng từ các hoạt động kinh doanh là dương, điều đó có nghĩa là công ty đã tạo ra tiền từ hoạt động kinh doanh bình thường của mình. Nếu con số này là âm, điều đó có nghĩa là công ty đã thua lỗ trong kinh doanh tiền mặt. Một số công ty sẽ đặt con số âm trong dấu ngoặc đơn hoặc đặt con số này màu đỏ trong báo cáo tài chính.

Phân tích dòng tiền của một công ty từ các khoản đầu tư

Khi bạn mua cổ phiếu của một công ty, bạn muốn đảm bảo rằng công ty đang đầu tư đầy đủ vào bản thân để giữ mọi thứ hoạt động hiệu quả. Đó là nơi xuất hiện phần của báo cáo lưu chuyển tiền tệ, được gọi là tiền từ hoạt động đầu tư hoặc tiền được cung cấp bởi các hoạt động đầu tư.

Phần này của báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho bạn biết công ty đang sử dụng bao nhiêu tiền mặt để duy trì hoạt động kinh doanh của các nhà máy hoặc sửa sang cửa hàng… Nói chung, các khoản đầu tư mà các công ty tự thực hiện có thể tiêu tốn một lượng lớn tiền mặt cho những việc bao gồm:

 • Tu sửa lại các cửa hàng theo định kỳ.
 • Nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng nhà kho để đáp ứng nhu cầu gia tăng sản xuẩt.
 • Nâng cấp thiết bị hiện đại hoạt động nhanh hơn hoặc hiệu quả hơn.
 • Mua lại một đối thủ trong lĩnh vực kinh doanh…

Khi các công ty bán bớt một đơn vị, họ thường nhận được tiền mặt. Tiền mặt đó không đến từ các hoạt động kinh doanh bán hàng hóa hoặc dịch vụ của mình. Đó là từ việc đầu tư. Ngay cả khi một công ty thua lỗ bắt buộc phải bán lại một phần cơ sở kinh doanh, nếu nó nhận được ít nhất một khoản tiền mặt, thì đó vẫn được coi là một dòng tiền dương.

Để đơn giản, các công ty thường gộp tất cả các khoản đầu tư của họ vào việc cải thiện, nâng cao hoặc cập nhật cơ sở vật chất của họ vào một mục duy nhất trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ được gọi là chi tiêu vốn, gọi tắt là vốn hóa.

Phân tích dòng tiền của công ty từ các hoạt động tài chính

Các công ty liên tục huy động tiền để duy trì hoạt động của mình. Một ví dụ điển hình là một công ty bán lẻ trẻ. Công ty có thể không có đủ tiền mặt để mua tất cả áo sơ mi, quần và giày mà họ cần để đưa vào cửa hàng. Họ có thể vay tiền để mua hàng hóa và dự định trả lại sau khi hàng hóa được bán. Khoản tiền đi vay được coi là dòng tiền dương từ hoạt động tài chính.

Các hoạt động tài chính của một công ty có thể mang lại hoặc sử dụng tiền mặt theo nhiều cách khác nhau. Nói chung, tiền mặt được mang lại bằng cách vay tiền hoặc bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư. Tất cả điều này được tóm tắt trong phần tiền từ hoạt động tài chính của báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Việc sử dụng hoặc tạo ra tiền mặt lớn nhất từ ​​các hoạt động tài chính bao gồm:

 • Tăng hoặc giảm khối lượng nợ của công ty: Các công ty có thể sử dụng lợi nhuận của mình, bằng cách đi vay hoặc bằng cách bán cổ phiếu cho các cổ đông. Mỗi hình thức huy động tiền mặt này đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng.

Phần này của báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho biết liệu một công ty có đang tạo ra tiền mặt bằng cách phát hành nợ hoặc sử dụng tiền mặt bằng cách trả nợ hay không. Ví dụ, nếu một công ty quyết định rằng họ đã vay quá nhiều, họ có thể chọn sử dụng tiền mặt để trả nợ.

Báo cáo cũng phân biệt giữa nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Nợ ngắn hạn là cấp bách nhất, vì nó đến hạn trong vòng một năm, trong khi nợ dài hạn sẽ đáo hạn trong hơn một năm.

 • Mua lại cổ phiếu của công ty: Đôi khi, các công ty có thể chọn mua cổ phiếu của chính họ. Khi họ làm điều này, họ sử dụng tiền mặt để đưa cổ phiếu ra khỏi tay công chúng bằng cách mua chúng. Điều này làm giảm số lượng lợi nhuận của một công ty bị cắt giảm, có khả năng làm cho mỗi cổ phiếu có giá trị hơn.
 • Trả cổ tức cho cổ đông: Một số công ty, thường là những công ty thuộc các doanh nghiệp trưởng thành với dòng tiền ổn định, có thể tạo ra nhiều tiền hơn mức họ cần để tự vận hành. Các công ty này thường sẽ trả lại tiền mặt cho các cổ đông bằng cách phát hành cổ tức. Các khoản thanh toán này tiêu tốn tiền mặt.
 • Tiền ròng được cung cấp từ các hoạt động tài chính: Sau khi hạch toán tất cả các khoản tiền mặt mang lại từ việc vay và phát hành cổ phiếu, và tiền mặt được sử dụng để xóa nợ, mua lại cổ phiếu và trả cổ tức, bạn nhận được kết quả cuối cùng. Tiền ròng được cung cấp từ các hoạt động tài chính, hoặc tiền từ các hoạt động tài trợ, cho bạn biết liệu công ty là công ty tăng trưởng ròng hay sử dụng tiền mặt sau khi xem xét tất cả các sự kiện huy động tiền.

Trên đây là cách phân tích dòng tiền của một công ty từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Hiểu được tầm quan trọng của phân tích dòng tiền bạn có thể phân tích danh mục đầu tư của mình. Nhà đầu tư cần tránh việc chỉ phân tích báo cáo kinh doanh và bỏ qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Việc tìm hiểu về báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bạn sẽ hiểu được cách công ty chi trả nợ và cách công ty tạo ra tiền mặt, từ đó hiểu được công ty đó có xứng đáng để đầu tư hay không.

Investing.vn

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận