Bảng cân đối kế toán có ý nghĩa như thế nào trong phân tích chứng khoán

Đầu tưTháng Mười Một 3, 2021
 1. Tự học chuyên sâu về Phân tích cơ bản chứng khoán
 2. Phân tích cơ bản là gì? Vì sao nên sử dụng phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán?
 3. Một số công cụ phân tích cơ bản hiệu quả trong đầu tư chứng khoán
 4. Học phân tích cơ bản chứng khoán: cách lấy dữ liệu của công ty
 5. Dùng báo cáo thu nhập để phân tích khả năng sinh lời công ty
 6. Biên lợi nhuận là gì? Tính toán biên lợi nhuận và ý nghĩa của chúng
 7. Biên lợi nhuận gộp là gì? Cách tính và ý nghĩa của biên lợi nhuận gộp
 8. Biên lợi nhuận ròng là gì? Cách tính và ý nghĩa trong phân tích chứng khoán
 9. Operating profit – lợi nhuận hoạt động là gì? Nó có ý nghĩa gì trong phân tích cổ phiếu
 10. EPS trong chứng khoán là gì? Tìm hiểu về thu nhập trên mỗi cổ phiếu
 11. Bảng cân đối kế toán là gì? Các thành phần của bảng cân đối kế toán
 12. Bảng cân đối kế toán có ý nghĩa như thế nào trong phân tích chứng khoán
 13. Pha loãng cổ phiếu (Dilution) là gì? Cổ phiếu pha loãng trong đầu tư
 14. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Cách sử dụng để phân tích chứng khoán
 15. Phân tích dòng tiền từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 16. Phân tích dòng tiền trong chứng khoán đơn giản và hiệu quả
 17. Các chỉ số tài chính quan trọng và ý nghĩa trong phân tích chứng khoán
 18. Định giá cổ phiếu không sử dụng chỉ số P/E
 19. Chỉ số P/E là gì? Định giá cổ phiếu theo P/E
 20. 10 bước phân tích cơ bản cổ phiếu

Sàn giao dịch chứng khoán Mỹ uy tín nhất và nạp rút tiền dễ dàng nhất cho nhà đầu tư Việt Nam. Xem chi tiết

Ở bài học trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về bảng cân đối kế toán, cách hoạt động và các thành phần của nó. Các nhà phân tích cơ bản tập trung vào bảng cân đối kế toán khi xem xét một cơ hội đầu tư hoặc đánh giá một công ty. Các nhà đầu tư cũng sử dụng các tỷ số tài chính được tạo ra từ ba báo cáo này để giúp họ định giá một doanh nghiệp và xác định xem nó có phù hợp với chiến lược đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của họ hay không. Ở bài học này, chúng ta sẽ học cách sử dụng bảng cân đối kế toán để phân tích chứng khoán. Từ các phân tích này bạn sẽ thêm các thông tin để lựa chọn danh mục đầu tư cho mình.

Vì sao các nhà đầu tư sử dụng bảng cân đối kế toán để phân tích chứng khoán?

“Những con số không bao giờ biết nói dối” và trong phân tích tài chính điều đó đúng hơn bất cứ điều gì khác. Bảng cân đối kế toán của công ty là một bản tóm tắt về tài sản và nợ phải trả tại một thời điểm duy nhất. Các nhà phân tích cơ bản tập trung vào bảng cân đối kế toán khi xem xét một cơ hội đầu tư hoặc đánh giá một công ty.

Các lý do khiến việc phân tích bảng cân đối kế toán quan trọng đó là khi xem xét việc sáp nhập công ty, thanh lý tài sản, một khoản đầu tư tiềm năng vào công ty hoặc liệu một công ty có đủ ổn định để mở rộng hoặc trả bớt nợ hay không.

Nhiều chuyên gia coi các thông tin về Tiền và các khoản tương đương tiền trong bảng cân đối kế toán là khoản quan trọng nhất trên bảng cân đối kế toán của một công ty. Các mục quan trọng khác bao gồm các khoản phải thu, các khoản đầu tư ngắn hạn, tài sản, nhà máy, thiết bị và các khoản phải trả chính. Ba danh mục lớn trên bất kỳ bảng cân đối kế toán nào là tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

Tự tính cổ tức từ các báo cáo tài chính:

Bạn không thể tính cổ tức từ bảng cân đối kế toán. Nếu công ty không niêm yết cổ tức, hãy lấy báo cáo thu nhập của họ. Tính chênh lệch giữa lợi nhuận giữ lại trong hai kỳ gần nhất. Đây là thay đổi ròng trong thu nhập giữ lại.

Từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, hãy sử dụng số liệu lợi nhuận ròng của kỳ gần nhất. Nếu thay đổi ròng trong lợi nhuận giữ lại nhỏ hơn lợi nhuận ròng gần nhất, thì đã có một khoản chi trả cổ tức.

Chia mức trả cổ tức cho số cổ phiếu đang lưu hành (đôi khi được liệt kê là cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi) trên bảng cân đối kế toán để nhận cổ tức được trả cho mỗi cổ phiếu.

Tài sản có ý nghĩa như thế nào?

Tất cả tài sản được chia thành tài sản hiện tại và tài sản không tồn tại . Một tài sản được coi là hiện tại nếu nó có thể được chuyển đổi thành tiền mặt một cách hợp lý trong vòng một năm. Tiền mặt, hàng tồn kho và các khoản phải thu thuần đều là những tài sản lưu động quan trọng vì chúng mang lại sự linh hoạt và khả năng thanh toán.

Tiền mặt là yếu tố quan trọng. Các công ty tạo ra nhiều tiền mặt thường làm tốt công việc thỏa mãn khách hàng và được trả tiền. Trong khi quá nhiều tiền mặt có thể đáng lo ngại, nhưng quá ít có thể làm dấy lên nhiều dấu hiệu “báo động đỏ”. Tuy nhiên, một số công ty yêu cầu ít hoặc không cần tiền mặt để hoạt động, thay vào đó họ chọn đầu tư lại khoản tiền đó vào hoạt động kinh doanh để nâng cao tiềm năng lợi nhuận trong tương lai của họ.

Nợ quan trọng như thế nào trong phân tích bảng cân đối kế toán?

Giống như tài sản, nợ có nợ phải trả hiện tại hoặc không dài hạn. Nợ ngắn hạn là các nghĩa vụ đến hạn thanh toán trong vòng một năm. Các nhà đầu tư cơ bản tìm kiếm các công ty có ít nợ phải trả hơn tài sản, đặc biệt là khi so sánh với dòng tiền. Các công ty nợ nhiều tiền hơn số tiền họ mang lại thường gặp khó khăn.

Các khoản nợ thông thường bao gồm các khoản phải trả, thu nhập hoãn lại, nợ dài hạn và tiền gửi của khách hàng nếu hoạt động kinh doanh đủ lớn. Mặc dù tài sản thường là hữu hình và tức thời, nhưng các khoản nợ thường được coi là quan trọng như nhau, vì các khoản nợ và các loại nợ phải trả khác phải được giải quyết trước khi tạo ra lợi nhuận.

Sự quan trọng của Vốn chủ sở hữu trong phân tích chứng khoán
Vốn chủ sở hữu bằng tài sản trừ đi nợ phải trả và nó thể hiện số tiền mà các cổ đông của công ty thực sự có quyền yêu cầu. Các nhà đầu tư cần đặc biệt chú ý đến lợi nhuận để lại và vốn góp trong phần vốn chủ sở hữu.

Vốn góp thể hiện số tiền đầu tư ban đầu mà các cổ đông trả cho quyền sở hữu của họ. So sánh điều này với vốn góp bổ sung để cho thấy phần bù vốn cổ phần mà các nhà đầu tư đã trả trên mệnh giá. Vì những lý do này, các nhà đầu tư cân nhắc về vốn chủ sở hữu là một trong những mối quan tâm hàng đầu khi xem xét việc mua hoặc sáp nhập doanh nghiệp.

Thu nhập giữ lại thể hiện số lợi nhuận mà công ty tái đầu tư hoặc được sử dụng để trả nợ thay vì được chia cho cổ đông dưới dạng cổ tức.

Ý nghĩa của vốn lưu động với nhà đầu tư

Khi nói đến phân tích cơ bản, điều cần cân nhắc chính là mức độ chuẩn bị của một công ty để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn của mình.

 Một công ty có thể có một tương lai dài hạn rất tốt ở phía trước, nhưng nếu không thể thanh toán tiền lương và thanh toán các hóa đơn trong tháng tới, thì công ty đó có thể không tồn tại đủ lâu để đạt được tiềm năng của mình. Giống như bạn chắc chắn sẽ thanh toán hóa đơn tiền điện của mình trước khi đưa tiền vào tài khoản đầu tư, các công ty cũng phải đảm bảo rằng họ có đủ tiền mặt để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn.

Làm thế nào để bạn xác định liệu một công ty có thể xử lý các hóa đơn ngắn hạn của mình hay không? Phân tích vốn lưu động là một trong những công cụ yêu thích của các nhà phân tích cơ bản để tiếp cận tình hình tài chính tức thời của công ty. Vốn lưu động cho bạn biết liệu một công ty có thể tiếp cận lượng tiền mặt cần thiết để thanh toán các hóa đơn cấp bách nhất của mình trong năm tới hay không. Đó là thước đo tính thanh khoản ngắn hạn.

Công thức tính vốn lưu động là: Vốn lưu động = Tài sản lưu động – Nợ ngắn hạn

Nếu một công ty có vốn lưu động dương và nhiều tài sản lưu động hơn nợ ngắn hạn, điều đó là tín hiệu tích cực đối với nhà phân tích cơ bản. Tuy nhiên, nếu tài sản lưu động nhỏ hơn nợ ngắn hạn – điều đó có nghĩa là nếu hoạt động kinh doanh của một công ty gặp khó khăn – thì công ty đó có thể bị buộc phải áp dụng các biện pháp khắc nghiệt để đáp ứng các hóa đơn của mình, bao gồm bán bớt nhà máy sản xuất hoặc thiết bị trong một đợt cháy hàng.

Tỷ lệ thanh toán hiện hành (The current ratio) trong phân tích cơ bản

Tỷ lệ thanh toán hiện hành có liên quan mật thiết đến vốn lưu động và có thể có giá trị hơn trong phân tích cơ bản. Tỷ lệ thanh toán hiện hành cố gắng xem xét tài sản lưu động của một công ty bằng cách so sánh chúng với các khoản nợ ngắn hạn.

Công thức tính tỷ lệ thanh toán hiện hành (The current ratio) là: Tỷ lệ thanh toán hiện hành = Tài sản lưu động / Nợ ngắn hạn

Hệ số thanh toán hiện hành của công ty càng cao, thì khả năng chuẩn bị tốt hơn để thanh toán các khoản nợ phải trả trong năm. Các công ty có tỷ lệ hiện tại cao có một lớp đệm an toàn lớn hơn trong trường hợp kinh doanh sa sút.

Theo nguyên tắc chung, các nhà phân tích cơ bản muốn thấy tỷ lệ hiện tại ít nhất là 1 hoặc thậm chí là 1,5. Tỷ lệ hiện tại là 1,5 có nghĩa là công ty có $1,50 tài sản có thể được chuyển thành tiền mặt trong vòng chưa đầy một năm cho mỗi đô la nợ phải trả trong một năm.

Đây là một lưu ý rất quan trọng cần ghi nhớ khi bạn phân tích các tỷ lệ hiện tại. Một số công ty có thể xử lý tỷ lệ hiện tại cao hơn – nếu họ là cỗ máy tạo dòng tiền. Các doanh nghiệp khác nhau yêu cầu mức độ thanh khoản ngắn hạn khác nhau. Điều đó có nghĩa là bạn nên luôn so sánh tỷ lệ hiện tại của một công ty với ngành của nó. Bạn có thể xem các tỷ lệ hiện tại điển hình cho một số lĩnh vực ngành là gì bằng cách kiểm tra trên website: www.reuters.com.

Kết luận

Bảng cân đối kế toán của một công ty cung cấp một lượng lớn thông tin chi tiết về khả năng thanh toán và các giao dịch kinh doanh của công ty. Bảng cân đối kế toán bao gồm ba phần chính: Tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Tùy thuộc vào những gì một nhà phân tích hoặc nhà đầu tư đang cố gắng thu thập, các phần khác nhau của bảng cân đối kế toán sẽ cung cấp một cái nhìn sâu sắc khác nhau. Tuy nhiên, một số thông tin quan trọng nhất cần chú ý là tiền mặt, các khoản phải thu, chứng khoán thị trường , và các nghĩa vụ nợ ngắn hạn và dài hạn.

Investing.vn

Khóa học phân tích kỹ thuật Khóa học Phân tích kỹ thuật và một số chỉ báo thông dụng trong đầu tư chứng khoán
Làm chủ các chỉ báo phân tích kĩ thuật và ứng dụng thực tế trong giao dịch
699,000 đ 419,000 đ
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận