Chờ đóng là gì? Tại sao lệnh của tôi chưa đóng trên eToro?

Hướng dẫn 26/06/2022

Tiêu đề bài viết cũng chính là câu hỏi thắc mắc của nhiều người dùng eToro. Khi bạn thực hiện đóng lệnh giao dịch trên eToro, trạng thái lệnh...

S&P500 
3,911.7  3.10%  
DowJones 
31,500.7  2.70%  
EUSTOXX50 
3.533,17 €  2,00%  
Nikkei225 
26,716.8  0.85%  
Bitcoin 
21,057.9  1.50%  
Gold 
1,838.1  0.43%  
EURUSD=X 
1.1  0.06%