Hướng dẫn giao dịch forex từ A-Z cho người mới

Hướng dẫn giao dịch Forex cho người mới từ A-Z (Năm 2022)

Tutorial 01/12/2022

Thị trường ngoại hối (forex) là thị trường tài chính sôi động nhất trên thế giới, với hàng tỷ đô la được giao dịch mỗi ngày, nó lớn hơn...

S&P500 
3,950.4  0.42%  
DowJones 
33,707.4  0.33%  
EUSTOXX50 
3.921,27 €  0,01%  
Nikkei225 
27,574.4  0.40%  
Bitcoin 
17,213.0  2.47%  
Gold 
1,801.0  0.17%  
EURUSD=X 
1.1  0.39%