Các nhóm ngành chứng khoán Mỹ

Các nhóm ngành của chứng khoán Mỹ và Cách lựa chọn ngành hiệu quả

Tutorial 30/01/2023

Thị trường chứng khoán có nhiều nhóm ngành nghề khác nhau. Mỗi ngành lại có đặc điểm riêng, và thường tăng trưởng trong một bối cảnh nhất định. Ví...

S&P500 
4,055.7  0.51%  
DowJones 
33,794.1  0.86%  
EUSTOXX50 
4.171,44 €  0,19%  
Nikkei225 
27,346.9  0.07%  
Bitcoin 
23,087.0  0.27%  
Gold 
1,941.8  0.18%  
EURUSD=X 
1.1  0.49%