Lịch chia cổ tức chứng khoán Mỹ và những điều cần biết về cổ tức để tối ưu hóa lợi nhuận

Hướng dẫn 31/07/2022

Để được nhận cổ tức của một cổ phiếu, quỹ ET hay một chứng khoán Mỹ nào đó, nhà đầu từ cần sở hữu tài sản đó trước ngày...

S&P500 
4,140.3  0.12%  
DowJones 
32,815.4  0.04%  
EUSTOXX50 
3.757,22 €  0,00%  
Nikkei225 
28,249.2  0.26%  
Bitcoin 
23,877.5  3.30%  
Gold 
1,804.3  0.73%  
EURUSD=X 
1.0  0.15%