Cổ phiếu ưu đãi và những ưu/nhược điểm của nó

BlogTháng Tám 13, 2020

Cổ phiếu ưu đãi được phát hành bởi các công ty đang tìm cách huy động vốn, kết hợp các đặc điểm của đầu tư nợ và vốn cổ phần, do đó được coi là chứng khoán lai. Cổ đông ưu tiên trải nghiệm cả ưu điểm và nhược điểm. Mặt khác, họ thu các khoản thanh toán cổ tức trước khi các cổ đông phổ thông nhận được thu nhập đó. Nhưng về nhược điểm, họ không được hưởng quyền biểu quyết mà các cổ đông phổ thông thường làm.

Cổ phiếu ưu đãi và những ưu/nhược điểm của nó

Phân loại cổ phiếu ưu đãi

  • Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: là cổ phiếu có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phiếu phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do điều lệ công ty quy định. Chỉ có tổ chức được Chính phủ uỷ quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.
  • Cổ phiếu ưu đãi cổ tức: là cổ phiếu được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phiếu phổ thông hoặc mức ổn định hàng năm. Cổ tức được chia hàng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu ưu đãi cổ tức.
  • Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại: là cổ phiếu được công ty hoàn lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu ưu đãi hoàn lại.

Ưu điểm của cổ phiếu ưu đãi

Được nhận cổ tức cố định trước các cổ đông phổ thông

Chủ sở hữu cổ phiếu ưu đãi nhận cổ tức cố định, trước khi các cổ đông phổ thông được nhận. Trong cả hai trường hợp, cổ tức chỉ được trả nếu công ty có lãi. 

Tuy nhiên, cổ phiếu ưu đãi được gọi là cổ phiếu tích lũy cho phép tích lũy cổ tức chưa thanh toán phải được thanh toán vào một ngày sau đó. Vì vậy, một khi một doanh nghiệp đang gặp khó khăn cuối cùng hồi phục trở lại và có lãi, những khoản cổ tức chưa trả này được gửi cho các cổ đông ưu tiên trước khi bất kỳ cổ tức nào có thể được trả cho các cổ đông phổ thông.

Quyền đối với tài sản doanh nghiệp

Một lợi ích khác của cổ phiếu ưu đãi là quyền đối với tài sản doanh nghiệp. Trong trường hợp một công ty bị phá sản và giải thể, cổ đông được quyền nhận một phần giá trị còn lại của doanh nghiệp (sau khi đã thanh toán các khoản nợ, các chi phí và thanh toán cho cổ đông ưu đãi) Không có gì đáng ngạc nhiên, cổ phiếu ưu đãi thu hút các nhà đầu tư bảo thủ, những người thích sự thoải mái của việc bảo vệ khỏi rủi giảm giá được đưa vào các khoản đầu tư này.

Lợi ích đầu tư bổ sung

Bên cạnh đó, nhà đầu tư còn nhận được lợi ích đầu tư bổ sung. Một danh mục con của cổ phiếu ưu đãi được gọi là cổ phiếu chuyển đổi cho phép nhà đầu tư giao dịch các loại cổ phiếu ưu đãi này với số lượng cổ phiếu phổ thông cố định, có thể sinh lợi nếu giá trị của cổ phiếu phổ thông bắt đầu tăng. Các cổ phiếu này cho phép các nhà đầu tư gặt hái thêm cổ tức cao hơn tỷ lệ cố định nếu công ty đạt được các mục tiêu lợi nhuận nhất định.

Nhược điểm của cổ phiếu ưu đãi

Không có quyền biểu quyết

Nhược điểm chính của việc sở hữu cổ phiếu ưu đãi là các nhà đầu tư vào các phương tiện này không được hưởng quyền biểu quyết như các cổ đông phổ thông. Mặc dù lợi tức đầu tư được đảm bảo bù đắp cho sự nhược điểm này, nhưng nếu lãi suất tăng, cổ tức cố định mà trước đây dường như rất sinh lợi có thể giảm dần. 

Lợi thế thuộc về phía công ty

Việc thiếu quyền cử tri nói trên đối với các cổ đông ưu tiên đặt công ty vào vị thế mạnh khi công ty giữ quyền kiểm soát nhiều hơn. Hơn nữa, các công ty có thể phát hành cổ phiếu ưu đãi cho phép họ mua lại cổ phần theo quyết định của họ. Điều này có nghĩa là nếu cổ phiếu phát hành với cổ tức 6% nhưng lãi suất giảm xuống 4%, thì một công ty có thể mua bất kỳ cổ phiếu đang lưu hành nào theo giá thị trường, sau đó phát hành lại các cổ phiếu đó với tỷ lệ cổ tức thấp hơn . Điều này cuối cùng làm giảm chi phí vốn. Tất nhiên, sự linh hoạt này là một bất lợi cho các cổ đông.

Xem thêm: Những điều bạn cần biết về cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi

Investing.vn

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận