Tìm hiểu về giá trị Pip trong giao dịch Forex

ForexTháng Tám 16, 2019

Biến động giá trong thị trường ngoại hối giao ngay được thể hiện bằng “pip” (percentage interest point). Một pip là đơn vị nhỏ nhất trong tỷ giá của một cặp tiền tệ hay hàng hoá. Giá trị của một pip có thể khác nhau từ cặp tiền tệ này sang cặp tiền tệ khác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về những điều cơ bản nhất của giá trị pip trong giao dịch ngoại hối mà nhà đầu tư Forex cần biết.

Pip là gì?

Từ pip trong Forex là viết tắt của của cụm từ Percentage interest point và cũng thường được gọi là Price interest point. Một pip là mức tăng giá tối thiểu cho một cặp tiền tệ. Nếu giá của một cặp tiền tệ tăng hoặc giảm 0,0001, ta nói rằng giá đã di chuyển 1 pip. Nếu giá di chuyển lên hoặc xuống 0,0007, ta nói rằng giá đã di chuyển 7 pips.
Ví dụ: Thông thường, một cặp tiền tệ được tính đến 4 chữ số thập phân và số thập phân thứ tư chính là pip. Nếu giá của cặp EUR/USD tăng từ $1,0750 lên $1,0758, ta nói rằng EUR / USD đã tăng thêm 8 pip ($ 0,0008). Tương tự, nếu giá EUR / USD tăng từ $ 1,0750 lên $ 1,0785, ta nói rằng EUR / USD tăng 35 pips.

Tuy nhiên, các cặp có đồng Yên Nhật (JPY) đứng sau như (USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY…) thì lại thường chỉ có 2 số thập phân đằng sau. Nếu USD / JPY di chuyển từ 110.03 lên 110,09, ta nói rằng giá đã tăng 6 pips.Việc pip nằm ở số thập phân thứ tư hay thứ hai chỉ là sự phổ biến. Trên thực tế còn có nhiều cặp tỷ giá đa dạng khác. Do sự phát triển của công nghệ enen nhiều sàn giao dịch Forex còn đưa ra những đơn vị nhỏ hơn pip. Đó là số thập phân thứ 5 trong các cặp điển hình như EUR/USD, hay số thập phân thứ 3 đối với các cặp tiền tệ có JPY đứng sau. Tuy nhiên, đó không phải là pip mà là dơn vị thập phân đứng sau số pip. Điều này nhằm chia nhỏ giá ra cho sự chính xác và linh hoạt cao hơn.

Cách tính sự thay đổi giá theo pips trên biểu đồ Forex

Có một vài bước cơ bạn bạn nên tuân theo khi đo pips trên biểu đồ Forex

  • Tìm giá di chuyển trên biểu đồ Forex
  • Đánh dấu diểm bắt đầu và điểm kết thúc của sự di chuyển giá.
  • Lấy điểm kết thúc trừ đi điểm bắt đầu

Dưới dây là ví dụ về một phép đo pip cơ bản bằng biểu đồ:

tìm hiểu về giá trị Pip
Đây là biểu đồ H1 của cặp EUR / USD cho từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 8 năm 2016. Biểu đồ cho thấy sự giảm giá mạnh do một báo cáo kinh tế. Sau khi phát hiện ra sự di chuyển của giá, ta đánh dấu điểm bắt đầu (trên cùng) là 1.1160. Sau đó, đánh dấu sự kết thúc của di chuyển tại 1.1045. Điều cuối cùng chúng ta cần làm là lấy giá cuối cùng trừ đi giá ban đầu: 1045 – 1.1160 = -0,0115.

Điều này có nghĩa là giá đã giảm 0,0115. Trong mối quan hệ này, ta nói rằng EUR / USD đã giảm 115 pips.
Bây giờ, hãy xem làm thế nào chúng ta có thể đo lường chuyển động pip của một đợt tăng giá.

tìm hiểu về giá trị Pip Chúng ta có biểu đồ cặp EUR / USD từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8 năm 2016. Biểu đồ cho thấy một động thái tăng giá trong giai đoạn này. Sau khi phát hiện ra động thái tăng giá mà chúng ta muốn đo, chúng ta đánh dấu điểm bắt đầu (thấp) và kết thúc (cao). Sau đó, chúng ta cần tính toán khoảng cách giữa điểm kết thúc và bắt đầu của sự di chuyển giá: 1.1297 – 1.1245 = 0,0052.
Điều này có nghĩa là giá của EUR / USD đã tăng 0,0052. Trong trường hợp này, chúng ta nói rằng EUR / USD đã tăng 52 pips.
Tiếp theo là cách đo lường sự thay đổi giá theo pips của các cặp Forex có đồng Yên Nhật

tìm hiểu về giá trị PipLần này chúng ta có biểu đồ H1 của cặp Forex USD / JPY từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 3 năm 2017. Hình ảnh cho thấy sự tăng giá của cặp Đô la và Yên Nhật. Sau khi phát hiện sự thay đổi giá, chúng ta cần đánh dấu điểm bắt đầu di chuyển (thấp) và sau đó là kết thúc di chuyển (cao). Sau đó, chúng ta lấy giá cuối cùng trừ đi giá ban đầu như đã làm trong hai ví dụ trên: 114,75 – 113,60 = 01,15
Lưu ý rằng việc tính toán pip của cặp Forex có chứa đồng Yên này được đo bằng hai chữ số sau số thập phân. Điều này có nghĩa là mức tăng giá 1,15 tương đương với 115 pips cho cặp tiền tệ USD / JPY.
Khi đo chuyển động pip của một lần tăng giá, bạn lấy mức cao trừ mức thấp. Khi đo chuyển động pip của một động thái giảm giá, bạn lấy mức thấp trừ mức cao.

Cách tính giá trị của một pip theo từng cặp tiền tệ

Như đã nói trước đó, pip trong Forex là sự thay đổi tối thiểu về giá của một cặp tiền tệ. Nhưng giá trị tiền tệ của một pip không giống nhau cho tất cả các cặp tiền tệ. Do đó, mỗi nhà giao dịch cần biết cách tính giá trị pip Forex cho các cặp tiền tệ mà họ đang giao dịch. Điều này sẽ giúp bạn kiểm soát chặt chẽ hơn các thông số quản lý rủi ro của mình.

Giá trị pip trong các cặp tiền tệ chính

Hãy bắt đầu với các cặp tiền tệ chính. Nếu cặp USD / CHF đang được giao dịch ở mức 0,9920, điều này có nghĩa là 1 đô la Mỹ bằng 0,9920 Franc Thụy Sĩ. Chúng ta có thể chuyển đổi giá trị pip thành USD bằng cách sử dụng một công thức đơn giản: (0,0001 / Tỷ giá hối đoái hiện tại) = (0,0001 / 0,9920) = 0,0001008065.

Vì vậy, nếu bạn mua cặp Forex USD / CHF với giá 0,9920 và giá tăng 1 pip lên 0,9921, bạn sẽ chiếm khoản lãi 0,0001 đô la cho mỗi đơn vị bạn đã mua. Nếu chúng ta giao dịch 10.000 đơn vị trong ví dụ trên, bạn cần nhân kết quả với 10.000: 0,0001008065 x 10.000 = 1,008065 được làm tròn thành $ 1.

Nếu bạn đang giao dịch 100.000 đơn vị, thì giá trị của 1 pip sẽ là: 0,0001008065 x 100.000 = 10,08065 được làm tròn thành $ 10.

Có thể thấy, tính toán giá trị pip Forex bao gồm hai công thức riêng biệt, nhưng chúng ta có thể thống nhất chúng thành một công thức: (0,0001 / Tỷ giá hối đoái hiện tại) x Đơn vị được giao dịch = Giá trị Pip

Giá trị pip trong các cặp tiền tệ chéo

Tính toán giá trị pip Forex cho một cặp tiền tệ chéo gần giống như với các cặp tiền tệ chính. Tuy nhiên, chúng ta sẽ cần thêm một công thức nữa để tính toán.
Đầu tiên, do các cặp tiền chéo Forex không chứa USD làm cơ sở hoặc báo giá, chúng ta sẽ tính giá trị của 1 pip theo đơn vị tiền tệ được trích dẫn của cặp tiền. Ví dụ, ta lấy cặp EUR / JPY với tỷ lệ 115,30 Yên cho một Euro. Chúng ta cần tìm giá trị của 1 JPY bằng EUR theo công thức: 0,01 / Tỷ giá hối đoái hiện tại

Lưu ý rằng 1 pip được đặt ở chữ số thứ hai sau số thập phân (đối với cặp JPY). Bây giờ, hãy để thêm tỷ giá hối đoái hiện tại vào công thức: 0,01 / 115.30 = 0,00008673

Điều này có nghĩa là 1 pip của cặp Forex EUR / JPY có giá 0,00008673 Euro. Nếu chúng ta nhân số tiền này với các đơn vị được giao dịch thì sẽ nhận được giá trị pip bằng Euro. Chúng tôi sẽ cần phải chuyển đổi kết quả Euro thành USD.

  • Để chuyển đổi kết quả này thành USD, chúng ta sẽ cần nhân nó với tỷ giá EUR / USD hiện tại: 0,00008673 x 1,07 = 0,000092801 USD
  • Điều này có nghĩa là 1 pip của cặp Forex EUR / JPY có giá 0,000092801 USD cho mỗi đơn vị. Nếu bạn đang giao dịch 10.000 đơn vị, bạn sẽ có giá trị pip Forex là: 0,000092801 x 10.000 = $ 0,928011 cho cặp Forex USD / JPY.
  • Nếu bạn đang giao dịch 100.000 đơn vị, thì giá trị pip Forex của USD / JPY sẽ là: 0,000092801 x 100.000 = 9,28011

Máy tính giá trị Pip (Pip value calculator)

Khi bạn mở một máy tính Pip Forex, bạn thường sẽ thấy một bảng trống hiển thị các cặp Forex khác nhau trong cột đầu tiên và các đơn vị khác nhau được giao dịch – 1.000, 10.000 và 100.000.

Máy tính sẽ yêu cầu bạn chọn loại tiền bạn muốn thể hiện giá trị pip. Sau đó, bạn chỉ cần nhấp vào Calculate và bảng sẽ được điền tự động với kết quả dựa trên tỷ giá hối đoái hiện tại của các cặp Forex.

Bên cạnh mỗi cặp tiền tệ từ cột đầu tiên, bạn sẽ thấy giá hiện tại của nó và giá trị pip Forex cho 1.000 đơn vị, 10.000 đơn vị và 100.000 đơn vị.

Đây là cách kết quả từ máy tính giá trị pip Forex thường sẽ xuất hiện:

tìm hiểu về giá trị PipNhư bạn có thể thấy từ hình ảnh trên, thông tin được sắp xếp hợp lý trong một bảng và hiển thị giá trị pip của mười sáu cặp Forex khác nhau khi xem xét các đơn vị của Lô siêu nhỏ (Micro lot), Lô nhỏ (Mini lot) và Lô chuẩn (Standard lot). Bạn cũng sẽ thấy giá hiện tại của cặp Forex được sử dụng để tính giá trị pip tương ứng.

Theo dõi giá trị pip Forex của các cặp tiền tệ khác nhau giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định tốt hơn về giao dịch của mình. Bạn sẽ có thể đặt lệnh cắt lỗ (stop loss) và biết chính xác rủi ro cho giao dịch bạn đang thực hiện. Ngoài ra, bạn sẽ có thể áp dụng các chiến lược xác định kích thước giao dịch một cách thận trọng dựa trên kiến thức này.

Theo Investing.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận