Tìm hiểu về bộ công cụ Máy tính Forex (Forex Calculators) trong quản lý rủi ro giao dịch

BlogTháng Chín 25, 2019

Sàn giao dịch chứng khoán Mỹ uy tín nhất và nạp rút tiền dễ dàng nhất cho nhà đầu tư Việt Nam. Xem chi tiết

Máy tính Forex là một bộ công cụ cần thiết và cực kỳ hữu ích để giúp các nhà giao dịch quản lý rủi ro . Thị trường Forex đầy thách thức và biến động, do đó để giảm thiểu thua lỗ cũng như kiếm được lợi nhuận, nhà đầu tư cần hết sức thận trọng. Bạn cần nhận thức được số tiền rủi ro mà bạn có thể mất cho mỗi giao dịch trên cơ sở tỷ lệ phần trăm và mức đòn bẩy mà bạn sẽ sử dụng với số tiền ký quỹ bạn bạn có. Bên cạnh đó, bạn cũng cần xem xét kích thước giao dịch, lợi nhuận mục tiêu, điểm dừng lỗ cũng như điểm vào và thoát lệnh cho mỗi giao dịch của mình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một bộ công cụ máy tính được sử dụng trong giao dịch Forex nhằm hỗ trợ tính toán các giá trị như ký quỹ, kích thước lô, giá trị pip, lợi nhuận mục tiêu, điểm dừng lỗ…

Máy tính ký quỹ Forex

Trước khi bắt đầu giao dịch, bạn cần quyết định số tiền bạn sẽ nạp vào tài khoản của mình. Điều này tuỳ thuộc vào quyết định đầu tư và năng lực tài chính của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, hãy luôn nhớ rằng, bạn chỉ nên đầu tư một khoản bằng với số tiền mà bạn có đủ khả năng để mất.

Ví dụ nếu bạn muốn giao dịch ít nhất 3 cặp Forex khác nhau với giá trị 1 lot mỗi cặp, sử dụng đòn bẩy 1:10, bạn sẽ cần bao nhiêu tiền ký quỹ? Có một công cụ tính toán số tiền ký quỹ ngoại hối tiện dụng có săn tại XM.com cho phép bạn tính toán mức ký quỹ cần thiết để giao dịch 1 cặp FX với đòn bẩy và kích thước lô nhất định.

Dưới đây là hình ảnh minh hoạ của máy tính Margin. Giả sử cặp FX mà bạn sẽ giao dịch là EUR/USD, tỷ lệ đòn bẩy 1:10, loại tiền tệ của tài khoản là USD, kích thước lô là 1. Khi bạn nhấp vào tính toán cho dữ liệu trên, bạn sẽ nhận được yêu cầu ký quỹ là $ 11,427.00.

Số tiền này có thể lớn hơn số tiền ban đầu bạn nghĩ đến dựa trên tỷ lệ đòn bẩy 1:10. Con số mà một số nhà giao dịch đưa ra trong đầu họ sẽ là $10.000. Sự khác biệt đến từ các đơn vị được trích dẫn bằng Euro, trị giá hơn $1. Vì vậy, mỗi kích thước lô 100.000 € tương đương với $ 114,270.

máy tính Forex

Khi cặp tiền được trích dẫn theo đồng đô la Mỹ, sẽ có một phép tính bổ sung cần thiết để đưa yêu cầu ký quỹ về đồng đô la Mỹ và đó là tỷ giá hối đoái (FX). Trong trường hợp này, ta có công thức:

Margin = (Kích thước lô ÷ Đòn bẩy) * FX

Ví dụ trong hình trên được tính như sau: Margin = (100.000 ÷ 10) * 1.1427 = 11.427 USD.

Máy tính dừng lỗ Forex

Bây giờ chúng ta cần xác định mức độ rủi ro cho mỗi giao dịch nếu chúng ta giao dịch 1 lô dựa trên ví dụ trên. Một nhà giao dịch ngoại hối có kỷ luật sẽ luôn tham gia giao dịch với lệnh dừng lỗ và đọc mức rủi ro tính theo pips để xác định tính khả thi của giao dịch.

Máy tính dừng lỗ dưới đây cho phép bạn tính toán điểm dừng theo pips. Việc tính toán được thực hiện dựa trên cặp FX, kích thước lô, tỷ lệ phần trăm ký quỹ chịu rủi ro trên mỗi giao dịch, quy mô ký quỹ và loại tiền tệ tài khoản. Tiếp tục với ví dụ trên sau đó, đối với giao dịch EURUSD, sử dụng kích thước 1 lô, rủi ro 2,5% tiền ký quỹ, mức dừng tối đa sẽ bằng 29 pips.

máy tính Forex.1

Đối với các cặp tiền được trích dẫn bằng đô la Mỹ, máy tính stoploss lấy tỷ lệ phần trăm rủi ro, kích thước lô và số tiền ký quỹ để tính số pips cho điểm dừng. Ví dụ, đối với một cặp tiền tệ được trích dẫn bằng đô la Mỹ như EUR/USD, phương trình sẽ là:

Stoploss (pips) = (Margin * Tỷ lệ phần trăm rủi ro) ÷ Kích thước lô

Tiếp tục với ví dụ trên, Stoploss (pips) = (11,427 * 2,5%) ÷ 100.000 = 0,000286 hoặc làm tròn lên, 29 pips.

Đối với các cặp tiền được trích dẫn bằng ngoại tệ, kết quả trên sẽ cần được nhân với tỷ giá hối đoái (FX), sau đó được tính như sau:

Stoploss (pips ngoại tệ) = (Margin * Tỷ lệ phần trăm rủi ro) ÷ Kích thước lô * FX

Ví dụ sử dụng USD/JPY làm cặp tiền tệ mục tiêu cho thấy: Stoploss (pips ngoại tệ) = (11,427 * 2,5%) * 112,50 = 32 yên pips.

Máy tính kích thước lô Forex

Bạn có thể sử dụng một máy tính kích thước lô để tối đa hóa kích thước lô bạn có thể giao dịch cho một cặp tiền cụ thể với kích thước ký quỹ nhất định.

Hình ảnh dưới đây cho thấy cách bạn có thể sử dụng máy tính kích thước lô. Với cặp tiền tệ EUR/USD, stoploss bằng 29 pips, tỷ lệ phần trăm rủi ro cho mỗi giao dịch là 2,5%, margin bằng 33.449 USD. Kết quả từ máy tính kích thước lô cho thấy kích thước lô tối đa để duy trì các thông số trên tương ứng với 2,97 lots.

máy tính Forex

Máy tính kích thước lô Forex sử dụng tỷ lệ dừng lỗ (pip), tỷ lệ phần trăm rủi ro và tỷ lệ ký quỹ để xác định kích thước lô tối đa. Khi cặp tiền được trích dẫn bằng đô la Mỹ, phương trình như sau:

Kích thước lô = ((Margin * Tỷ lệ phần trăm rủi ro) ÷ Tỷ lệ dừng lỗ (pip) ÷  100k

Sử dụng ví dụ trong hình trên cho cặp EUR/USD với margin bằng 34449 USD , ta có:

Kích thước lô = ((34,449 * 2,5%) ÷ 0,0029) ÷ 100.000 = 2,97 lô.

Khi cặp tiền tệ mục tiêu được trích dẫn bằng ngoại tệ, chúng ta cần điều chỉnh cho các pips được trích dẫn bằng ngoại tệ và nhân công thức trên với tỷ giá hối đoái. Sử dụng USD/JPY làm cặp mục tiêu, chúng ta đã thấy trước đó rằng 29 pips tính theo đồng đô la Mỹ được thể hiện bằng 32 Yen pips. Kích thước lô cho USD/JPY sẽ được tính như sau: Kích thước lô = ((34,449 * 2,5%) ÷ 0,32) ÷ 100.000 = 3.03 lô.

Máy tính tỷ lệ lời lỗ Forex

Hầu hết các nhà giao dịch sẽ xem xét tỷ lệ lợi nhuận của một giao dịch trước khi họ thực hiện một vị thế. Tất nhiên, nếu cặp tiền tệ được trích dẫn bằng đồng đô la Mỹ, như EUR/USD hoặc GBP/USD, thì việc tính lãi hoặc lỗ của một giao dịch với số pips là rất đơn giản. Ví dụ: 50 pips của một trong hai cặp tiền tệ này sử dụng 1 lot bằng $ 500. Các tính toán trở nên phức tạp hơn nếu bạn đang giao dịch một cặp tiền được trích dẫn bằng ngoại tệ hoặc bạn giao dịch với 0,3, 0,7 hoặc 0,4 lots.

Để thực hiện các phép tính dễ dàng hơn, nhanh hơn và dễ dàng hơn, chúng ta sử dụng máy tính tỷ lệ lời lỗ. Từ hình ảnh bên dưới, chúng ta có thể thấy rằng đối với USD/JPY, mua 1 lô ở 112,25 với mục tiêu 112,85 sẽ tạo ra lợi nhuận 60 pips tương đương 534,00 đô la.

máy tính Forex.3

Tính toán lãi và lỗ của một vị thế mua được thực hiện bằng cách lấy giá lợi nhuận mục tiêu trừ đi giá nhập để xác định số pips. Con số này sau đó được nhân với kích thước lô để đạt được số tiền lãi bằng đô la Mỹ. Để tính toán tổn thất trên một vị thế bán, bạn lấy giá stoploss trừ đi giá nhập, tạo ra số pips âm, khi nhân với kích thước lô sẽ dẫn đến số tiền âm.

Khi cặp tiền được trích dẫn bằng đô la Mỹ, phương trình là:

P / L = (Giá lợi nhuận mục tiêu – Giá nhập) * Kích thước lô

Để tìm ra lợi nhuận, giao dịch EUR/USD với giá vào lệnh là 1.1425 và lợi nhuận mục tiêu là 1.1485, phương trình sẽ là = (1.1485 – 1.1425) * 100.000 = 600 đô la.

Với ví dụ trong hình trên, cặp tiền tệ mục tiêu được trích dẫn bằng yên pips. Đối với công thức trên để P / L đưa ra các giá trị bằng đô la Mỹ, chúng ta cần điều chỉnh công thức P / L như sau:

P / L = ((Giá lợi nhuận mục tiêu – Giá nhập) * Kích thước lô) ÷ FX

Sử dụng các số trong ví dụ trên chúng ta nhận được: (112,85 – 112,25) * 100,00 = 60.000 yên, tính theo đô la = 60.000 ÷ 112,45 = $ 534,00

Một công cụ khác rất hữu ích khi tính toán lãi lỗ có sẵn tại FxPro. Công cụ này hữu ích khi bạn đã biết lợi nhuận mục tiêu và điểm dừng, và bạn muốn tính toán hai giới hạn đó chuyển thành giá nào. Hãy xem xét giao dịch USD/JPY trong 1 lô, với mục tiêu lợi nhuận là 700 đô la và mức dừng lỗ là 400 đô la.

Từ hình ảnh bên dưới, chúng ta có thể thấy rằng bằng cách sử dụng tất cả các tham số trên và xem xét vị trí sẽ mua USD/JPY, chúng ta có được điểm dừng tại 111,9624 và mục tiêu lợi nhuận ở 113,1988.

máy tính Forex.4

Như chúng ta đã thấy, bộ công cụ máy tính Forex cung cấp cho chúng ta thông tin có giá trị về các thành phần rủi ro xung quanh giao dịch, giúp nhà đầu tư quản lý rủi ro cũng như xác định được một giao dịch tiềm năng. Mặc dù các tính toán này có thể được thực hiện thủ công, nhưng công cụ máy tính Forex làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng, nhanh và khả năng chính xác cao hơn.

Để thực hành sử dụng bộ công cụ máy tính Forex trên nền tảng MT4, mở tài khoản giao dịch demo miễn phí tại đây.

Investing.vn

Khóa học phân tích kỹ thuật Khóa học Phân tích kỹ thuật và một số chỉ báo thông dụng trong đầu tư chứng khoán
Làm chủ các chỉ báo phân tích kĩ thuật và ứng dụng thực tế trong giao dịch
699,000 đ 419,000 đ
guest
1 Comment
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận