skip to Main Content

Bảo hiểm đầu tư lên đến 1 triệu Euro/GBP/AUD cho khách hàng eToro

Kể từ ngày 1/11/2020, eToro chính thức cung cấp bảo hiểm đầu tư miễn phí lên đến 1 triệu EUR/GBP hoặc AUD (tùy từng khu vực) từ nhà cung cấp bảo hiểm chuyên dụng hàng đầu thế giới Lloyd’s of London cho khách hàng của mình. Cũng theo như thông báo, bảo hiểm này sẽ được cấp tự động cho tất cả các khách hàng của eToro mà không cần phải đăng ký. 

Nội dung bảo hiểm đầu tư trên eToro

Bảo hiểm đầu tư được sử dụng để giải quyết các khiếu nại từ khách hàng có đủ tư cách pháp lý theo điều khoản của eToro (Europe) Ltd., eToro (UK) Ltd. và eToro AUS Capital Pty Ltd. trong trường hợp eToro bị phá sản, không còn khả năng thanh toán cho khách hàng, hoặc vi phạm các điều khoản đã nêu trong Chính sách hiện hành.

Các mức bảo hiểm của eToro:

  • lên đến 1 triệu Euro, GBP hoặc AUD (tùy thuộc vào từng khu vực được được quy định bởi các tổ chức)
  • lên đến tổng giới hạn mà eToro đã mua
  • tùy thuộc vào số tiền vượt quá mức như đã nêu trong Chính sách hiện hành

Các sản phẩm được quy định trong bảo hiểm bao gồm: số tiền có trong tài khoản, các vị thế CFD và chứng khoán; tuy nhiên không bao gồm tiền điện tử do không phải dạng CFD nên sẽ không nằm trong điều kiện hưởng bảo hiểm.

Bảo hiểm đầu tư lên đến 1 triệu Euro/GBP/AUD cho khách hàng eToro

Ba lớp bảo vệ có trong bảo hiểm từ eToro

Trong trường hợp eToro mất khả năng thanh toán cho khách hàng của mình, người dùng sẽ nhận được ba lớp bảo vệ từ:

  • Bên cung cấp thanh khoản: Trong trường hợp eToro mất khả năng thanh toán, bên cung cấp thanh khoản được chỉ định sẽ quản lý tài sản của eToro và việc phân phối tiền giữa các khách hàng của eToro nếu có.
  • Các chương trình bồi thường dịch vụ tài chính theo quy định: Đối với khách hàng chịu sự quản lý của FCA hoặc CySEC, các chương trình bồi thường dịch vụ tài chính tương ứng (FSCS và ICF) sẽ được áp dụng khi eToro mất khả năng thanh toán hoặc không bồi thường đủ cho khách hàng. Trong đó FSCS (FCA) cung cấp bảo hiểm lên đến 85.000 GBP; ICS (CySEC) cung cấp bảo hiểm lên đến 20.000 Euro.
  • Bảo hiểm tư nhân: Được cung cấp bởi Lloyd’s of London, chính sách bảo hiểm đầu tư này bao gồm những tổn thất do mất khả năng thanh toán, với số tiền vượt quá và lên đến 1 triệu GBP/Euro/AUD cho mỗi khách hàng.

 Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng đọc kỹ Điều khoản và Điều kiện áp dụng bảo hiểm từ eToro.

Lưu ý:

  • Ưu tiên hàng đầu của eToro là đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cho khách hàng và số tiền đầu tư. Vì lý do này, tiền của khách hàng gửi vào sẽ được giữ trong một tài khoản riêng biệt.
  • Với chính sách này, ngay cả khi eToro mất khả năng thanh toán, tiền của bạn sẽ vẫn được an toàn.
  • Việc cung cấp bảo hiểm có thể được rút lại theo quyết định của eToro vào bất kỳ thời điểm nào trong tương lai.

Investing.vn

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments