Tag Archive: bear market

Bear Market là gì?

Khóa học 19/02/2021

Bear Market còn được gọi là thị trường giá xuống hay thị trường con gấu. Theo đó, các tài sản trong thị trường giảm và liên tục trượt dốc,...