skip to Main Content

50 thói quen của các nhà giao dịch thành công

50 thói quen của các nhà giao dịch thành công

DOWLOAD TẠI ĐÂY

Đây là cuốn ebook ngắn tổng hợp “50 thói quen của các nhà giao dịch thành công”. Ebook này là các kinh nghiệm giao dịch của giáo sư Andreas Thalassinos của sàn giao dịch FXTM.

Với những kinh nghiệm giao dịch được tổng hợp tại ebook này, nếu bạn thực hiện được nghiêm túc, chắc chắn kết quả giao dịch sẽ được cải thiện đáng kể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *