skip to Main Content
Làm Giàu Qua Chứng Khoán – William J.ONeil

Làm giàu qua chứng khoán – William J.ONeil

DOWLOAD TẠI ĐÂY

Cuốn sách bắt đầu với một lời giải thích củaWilliam J O’neilvề phương pháp CANSLIM của ông. Đây là phương pháp ông rút ra được từ các cổ phiếu tăng giá vĩ đại nhất lịch sử thị trường chứng khoán Mỹ. CANSLIM là một từ viết tắt và mỗi chữ cái đại diện cho mỗi đặc điểm của một cổ phiếu vĩ đại. Một số lời khuyên của ông rất hữu ích trong quyển sáchLàm giàu qua chứng khoánnày:

  • Bán ngay lập tực cổ phiếu gây lỗ cho bạn và mua thêm cổ phiếu của bạn đang tăng giá.
  • Kỹ luật cutloss 8-10%
  • Tất cả các cổ phiếu là đầu cơ.
  • Không bao giờ mua trung bình giá xuống, chỉ mua trung bình giá lên.
  • Hãy tìm những dấu hiệu đảo chiều trước khi bán ra.
  • Tầm quan trọng của các biểu đồ giá và khối lượng.[/list1]

Quyển sáchLàm giàu qua chứng khoánnày cung cấp cho bạn một nền tảng tuyệt vời về việc xây dựng một kế hoạch đầu tư. Tôi nghĩ rằng đây là một quyển sách tuyệt vời cho các nhà đầu tư mới bắt đầu. Mặc dù bạn không thực hiện đúng hoàn toàn phương pháp CANSLIM nhưng ít nhiều nó cũng sẽ tác động đến phong cách đầu tư sau này của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *