skip to Main Content

XM – Chương trình trung thành XM

 1. Link đăng ký tài khoản XM: https://investing.vn/xm-register
 2. Link giới thiệu: https://www.xm.com/vn/xm-loyalty-program
 3. Thời gian tham dự:
 • Không giới hạn thời gian tham dự.
 1. Đối tượng tham dự:
 • Dành cho các khách hàng có tài khoản giao dịch thực trên XM.
 1. Cách thức tham dự chương trình:
 • Mở tài khoản giao dịch thực tại XM.
 • Nạp tiền vào tài khoản
 • Bắt đầu giao dịch
 • Khi bạn giao dịch, bạn sẽ nhận XMP
 • Chuyển đổi XMP thành thưởng tín dụng vào bất cứ khi nào tại Khu vực Thành viên theo công thức sau:

Điểm tín dụng = XMP : 3

 1. Rút tiền mặt về tài khoản:
 • Thưởng sẽ cộng thêm tiền vào tài khoản giao dịch của bạn nhưng nó chỉ được dùng cho mục đích giao dịch.
 • Tất cả lợi nhuận giao dịch từ “Tiền thưởng” thu được đều có thể rút ra tại bất cứ thời điểm nào, tuy nhiên, bất cứ khoản tiền rút nào cũng sẽ dẫn đến thưởng giao dịch của bạn bị trừ đi theo tỷ lệ tương ứng dưới đây:
 • Các ví dụ trong bảng dưới đây minh họa Thưởng giao dịch bị trừ theo tỷ lệnhư thế nào từ tài khoản giao dịch của bạn khi bạn rút tiền
 1. Thông tin chi tiết:
 • Giao dịch và nhận điểm XM để được chuyển đổi thành thưởng tín dụng. Bạn không cần phải điền bất cứ một giấy tờ nào và cũng không cần phải đăng ký tham gia, mà ngay khi bạn bắt đầu giao dịch là bạn sẽ bắt đầu được nhận thưởng
 • Tất cả các khách hàng có tài khoản thực sẽ bắt đầu ở mức Executive và sẽ được nâng cấp một cách tự động sau một khoảng thời gian giao dịch
 • Mỗi khi trạng thái trung thành được nâng cấp, số lượng XMP (Điểm XM) mà bạn nhận được cho mỗi lot giao dịch sẽ tăng một cách tương ứng
 • Chương trình cụ thể như sau:
 • Executive: chào mừng 10xmp/lô
 • Gold: (+30 ngày) 13xmp/lô
 • Diamond: (+60 ngày) 16xmp/lô
 • Elite: (+100 ngày) 20 XMP/lô
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments