skip to Main Content

Weltrade – Giao dịch nhận Iphone XS Max

 1. Link giới thiệu chương trình: click vào đây
 2. Thời gian tham dự:
 • Từ ngày 25/10/2018
 • Không giới hạn thời gian tham dự.
 1. Đối tượng tham dự:
 • Tất cả các khách hàng đang hoạt động và khách hàng mới.
 1. Giải thưởng
 • Iphone XS Max
 1. Cách thức tham dự chương trình
 • Khách hàng phải nạp tối thiểu $5,000
 • Và giao dịch tối thiểu 250 lot kể từ thời điểm bắt đầu khuyến mại.
 • 1 lot tài khoản micro = 0.01 lot tiêu chuẩn
 • Sau khi hoàn thành các điều kiện khách hàng cần gửi yêu cầu nhận giải thưởng đến info@weltrade.comhoặc liên hệ thông qua LiveChat.
 • Theo khuyến mại khách hàng có thể lựa chọn nhận điện thoại iPhone XS Max 64 GB hoặc $1300 USD mà không có bất kỳ hạn chế nào. Chi phí vận chuyển và phí hải quan sẽ bị phụ thuộc vào nới sống của khách hàng và khách hàng phải tự chi trả.
 1. Thông tin chi tiết
 • Mỗi khách hàng của công ty có thể nhận được một chiếc iPhone XS Max miễn phí trong khuyến mại này.
 • Tổng số tiền đầu tư được tính thao công thức: Tổng số tiền đầu tư trừ đi tổng số tiền rút theo tất cả các hồ sơ của khách hàng
 • Khi tính doanh số giao dịch không tính những vị trí truy cập bị khóa. Nếu vị trí truy cập bị khóa được khách hàng mở, có số tiền không bằng của vị trí mở trước đó, thì hệ thống sẽ chỉ dùng số lượng không chồng chéo để tính doanh số giao dịch
 • Các hợp đồng trên tài khoản giao dịch Micro, Premium và ZuluTrade, có độ dài ít hơn 2 phút sẽ không được tính vào doanh số giao dịch.
 • Khi tính doanh số giao dịch sẽ không tính các order, mà hiệu số giữa giá trị mở và giá trị đóng của nó nhỏ hơn giá trị «MTP» của công cụ tương ứng.
 • Khách hàng không thể nhận được giải thưởng hoặc bồi thường sớm hơn 30 ngày sau khi nhận được giải thưởng trước đó.
 • Khách hàng có thể nhận được tối đa 3 (ba) giải thưởng trong suốt chương trình khuyến mãi

Thêm Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *