Category: Video

Ethereum có thực sự là Bitcoin 2.0?

Video 24/04/2021

Ethereum là đồng tiền điện tử lớn thứ hai trên thị trường, chỉ sau Bitcoin. Tuy nhiên, Ethereum không phải là một đồng tiền điện tử ngẫu nhiên đang...