Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) và tỷ lệ bán hàng (PSR)

Khóa họcTháng Bảy 9, 2020
 1. Phân tích cơ bản chứng khoán (Level 3)
 2. So sánh ưu và nhược điểm của phương pháp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản
 3. Các thông tin cần tìm hiểu trước khi đầu tư
 4. Các yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến giá cổ phiếu
 5. Tin tức về cổ tức ảnh hưởng như thế nào đến giá cổ phiếu
 6. Xác định giá trị công ty
 7. Bảng cân đối tài chính và báo cáo thu nhập của công ty
 8. Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) và tỷ lệ bán hàng (PSR)
 9. Rủi ro trong đầu tư chứng khoán
 10. Các dấu hiệu nên tránh khi đầu tư cổ phiếu
 11. Các tính giá trị hợp lý của cổ phiếu dựa vào dòng tiền chiết khấu

Trong phần trước, chúng ta đã tìm hiểu về bảng cân đối tài chính và báo cáo thu nhập của công ty để đánh giá chính xác tiềm năng của một doanh nghiệp trước khi quyết định cầu tư. Nhìn vào một doanh nghiệp, chúng ta còn có hai thông tin quan trọng để đánh giá kết quả kinh doanh của họ đó chính là tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) và tỷ lệ bán hàng (PSR). Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu những kiến thức cơ bản về  tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) và tỷ lệ bán hàng (PSR).

1. Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E)

Tỷ lệ giá trên thu nhập là gì?

Tỷ lệ giá/thu nhập hay tỷ lệ P/E (price-earning ratio) là tỷ lệ được dùng để đánh giá kết quả kinh doanh hay lợi nhuận thu được của một công ty đăng ký công khai trên thị trường chứng khoán. Hệ số P/E đo lường mối quan hệ giữa giá thị trường (Market Price – P) và thu nhập của mỗi cổ phiếu (Earning Per Share – EPS).

Để xác định giá trị P/E, người ta chỉ cần chia giá cổ phiếu hiện tại cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS).

Hiểu một cách đơn giản, tỷ lệ giá trên thu nhập là con số biểu hiện tỷ lệ định giá một công ty đo lường giá cổ phiếu hiện tại của nó so với thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS). Tỷ lệ giá trên thu nhập đôi khi còn được gọi là bội số giá hoặc bội số thu nhập.

Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) và tỷ lệ bán hàng (PSR)

Tầm quan trọng của tỷ lệ P/E đối với nhà đầu tư?

Tỷ lệ P/E được các nhà đầu tư và nhà phân tích sử dụng để xác định giá trị tương đối của cổ phiếu của công ty. Đây là một trong những chỉ số phân tích quan trọng trong quyết định đầu tư chứng khoán.

P/E cho thấy giá cổ phiếu hiện tại cao hơn thu nhập từ cổ phiếu đó bao nhiêu lần, hay nhà đầu tư phải trả giá cho một đồng thu nhập bao nhiêu.

Một ví dụ trong quá khứ để tính tỷ lệ P/E cho Walmart Stores Inc. (WMT) kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2017, khi giá cổ phiếu của công ty đóng cửa ở mức 91,09 đô la. Lợi nhuận của công ty trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm 2017 là 13,64 tỷ USD và số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 3,1 tỷ USD. EPS của nó có thể được tính là $ 13,64 tỷ / 3,1 tỷ = $ 4,40.

Do đó, tỷ lệ P/E của Walmart là $ 91,09 / $ 4,40 = 20,70x.

Đôi khi, các nhà phân tích quan tâm đến xu hướng định giá dài hạn và xem xét các biện pháp tính P/E 10 hoặc P/E 30, tương ứng trong 10 hoặc 30 năm qua của thu nhập công ty. Các biện pháp này thường được sử dụng khi cố gắng đánh giá giá trị tổng thể của chỉ số chứng khoán, chẳng hạn như S&P 500 vì các biện pháp dài hạn này có thể bù đắp cho những thay đổi trong chu kỳ kinh doanh.

Tỷ lệ P/E của S&P 500 đã dao động từ mức thấp khoảng 6 lần (năm 1949) đến hơn 120 lần (năm 2009). P/E trung bình dài hạn cho S&P 500 là khoảng 15 lần, có nghĩa là các cổ phiếu tạo nên chỉ số này có tổng phí cao hơn 15 lần so với thu nhập trung bình có trọng số của họ.

Phân loại tỷ lệ P/E

Có 2 loại tỷ lệ P/E phổ biến nhất: P/E chuyển tiếp và P/E kéo dài. Một biến thể thứ ba và ít phổ biến hơn sử dụng tổng của hai quý thực tế gần nhất và các ước tính của hai quý tiếp theo. Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu 2 loại tỷ lệ P/E thông dụng nhất

P/E chuyển tiếp (hoặc dẫn đầu) sử dụng hướng dẫn thu nhập trong tương lai thay vì theo dõi. Đôi khi được gọi là “giá ước tính cho thu nhập”, chỉ báo hướng tới này rất hữu ích để so sánh thu nhập hiện tại với thu nhập trong tương lai và giúp cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về thu nhập sẽ như thế nào – không có thay đổi và điều chỉnh kế toán khác.

Tuy nhiên, có những vấn đề cố hữu với chỉ số P/E chuyển tiếp – cụ thể là, các công ty có thể đánh giá thấp thu nhập để đánh bại P/E ước tính khi thu nhập của quý tiếp theo được công bố. Các công ty khác có thể phóng đại dự toán và sau đó điều chỉnh nó đi vào thông báo thu nhập tiếp theo của họ. Hơn nữa, các nhà phân tích bên ngoài cũng có thể cung cấp các ước tính, có thể phân kỳ từ các ước tính của công ty, tạo ra sự nhầm lẫn.

P/E kéo dài phụ thuộc vào hiệu suất trong quá khứ bằng cách chia giá cổ phiếu hiện tại cho tổng thu nhập EPS trong 12 tháng qua. Đây là số liệu P/E phổ biến nhất vì đây là số liệu khách quan nhất – giả sử công ty báo cáo thu nhập chính xác. Một số nhà đầu tư thích xem xét P/E kéo dài vì họ không tin tưởng vào các ước tính thu nhập cá nhân khác. Nhưng P/E kéo dài cũng có một phần thiếu sót – cụ thể là hiệu suất trong quá khứ của công ty không báo hiệu hành vi trong tương lai.

Do đó, các nhà đầu tư nên cam kết tiền dựa trên sức mạnh thu nhập trong tương lai, chứ không phải quá khứ. Thực tế là số lượng EPS không đổi, trong khi giá cổ phiếu biến động, cũng là một vấn đề. Nếu một sự kiện lớn của công ty khiến giá cổ phiếu cao hơn hoặc thấp hơn đáng kể, P/E kéo dài sẽ ít phản ánh những thay đổi đó.

Tỷ lệ P/E kéo dài sẽ thay đổi khi giá cổ phiếu của một công ty di chuyển, vì thu nhập chỉ được phát hành mỗi quý trong khi giao dịch chứng khoán ngày này qua ngày khác. Do đó, một số nhà đầu tư thích P/E chuyển tiếp. Nếu tỷ lệ P/E chuyển tiếp thấp hơn tỷ lệ P/E kéo dài, điều đó có nghĩa là các nhà phân tích đang mong đợi thu nhập sẽ tăng; nếu P/E dự phóng cao hơn tỷ lệ P/E hiện tại, các nhà phân tích dự kiến ​​sẽ giảm thu nhập.

Giá trị của tỷ lệ P/E

Hệ số P/E rất có ích cho việc định giá cổ phiếu. Về bản chất, tỷ lệ giá trên thu nhập cho thấy số tiền mà một nhà đầu tư có thể mong đợi đầu tư vào một công ty để nhận được một đô la thu nhập của công ty đó. Đây là lý do tại sao P/E đôi khi được gọi là bội số giá vì nó cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả bao nhiêu cho mỗi đô la thu nhập. Nếu một công ty hiện đang giao dịch với bội số P/E là 20 lần, thì giải thích là một nhà đầu tư sẵn sàng trả 20 đô la cho 1 đô la thu nhập hiện tại.

2. Tỷ lệ bán hàng (PSR)

Tỷ lệ bán hàng (PSR) là gì?

Các nhà đầu tư luôn tìm cách so sánh giá trị của cổ phiếu. Tỷ lệ giá bán trên doanh thu sử dụng vốn hóa thị trường và doanh thu của công ty để xác định xem cổ phiếu có được định giá đúng hay không.

Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) và tỷ lệ bán hàng (PSR)

Tỷ lệ giá bán (Giá/Bán hàng hoặc P/S) được tính bằng cách lấy vốn hóa thị trường của công ty (số lượng cổ phiếu đang lưu hành nhân với giá cổ phiếu) và chia cho tổng doanh thu hoặc doanh thu của công ty trong 12 ngày qua tháng. Tỷ lệ P/S càng thấp, đầu tư càng hấp dẫn.

Ý nghĩa của tỷ lệ bán hàng (PSR) đối với các nhà đầu tư

Giá bán hàng cung cấp một biện pháp hữu ích để định cỡ cổ phiếu. Tỷ lệ giá trên doanh thu cho thấy thị trường định giá bao nhiêu mỗi đô la doanh số của công ty. Tỷ lệ này có thể có hiệu quả trong việc định giá các cổ phiếu tăng trưởng chưa mang lại lợi nhuận hoặc phải chịu một thất bại tạm thời.

Giả sử một công ty chưa kiếm được lợi nhuận, các nhà đầu tư có thể xem tỷ lệ P/S để xác định xem cổ phiếu có bị định giá thấp hay bị định giá quá cao hay không. Nếu tỷ lệ P/S thấp hơn các công ty tương đương trong cùng ngành có lợi nhuận, nhà đầu tư có thể cân nhắc mua cổ phiếu do định giá thấp. Tất nhiên, tỷ lệ P/S cần được sử dụng với các tỷ lệ và số liệu tài chính khác khi xác định liệu một cổ phiếu có được định giá đúng hay không.

Một mẫu đánh giá về một công ty đã không kiếm được tiền trong năm qua. Trừ khi công ty sẽ ngừng hoạt động, tỷ lệ P/S sẽ cho biết liệu cổ phiếu của công ty có được giảm giá so với các công ty khác trong lĩnh vực của mình hay không.

Ví dụ công ty có P/S là 0,7 trong khi các công ty cùng ngành trung bình là 2.0 cho P/S. Nếu công ty có thể xoay chuyển mọi thứ, cổ phiếu của công ty sẽ được hưởng lợi đáng kể khi P/S trở nên phù hợp chặt chẽ hơn với các công ty cùng ngành. Trong khi đó, một công ty bị lỗ (thu nhập âm) cũng có thể mất tỷ suất cổ tức. Trong trường hợp này, P/S đại diện cho một trong những biện pháp cuối cùng còn lại để định giá doanh nghiệp. Tất cả mọi thứ đều bình đẳng, P/S thấp là tin tốt cho các nhà đầu tư, trong khi P/S rất cao có thể là một dấu hiệu cảnh báo.

Giá trị của tỷ lệ P/S

Tỷ lệ giá bán hàng không tính đến khoản nợ trên bảng cân đối kế toán của công ty. Một công ty không có nợ và chỉ số P/S thấp là một cơ hội đầu tư hấp dẫn hơn so với một công ty có nợ cao và cùng với tỷ lệ P/S. Tại một số điểm, khoản nợ sẽ cần phải được trả hết, và khoản nợ có chi phí lãi suất liên quan đến nó. Tỷ lệ giá trên doanh thu như một phương pháp định giá không xem xét rằng các công ty có mức nợ cao cuối cùng sẽ cần doanh số cao hơn để phục vụ nợ.

Tuy nhiên, các công ty có số nợ lớn hay các doanh nghiệp đang trên bờ vực phá sản vẫn có thể xuất hiện P/S thấp. Điều này là do doanh số bán hàng của họ không bị giảm trong khi giá cổ phiếu và vốn hóa của họ sụp đổ.

P/S thấp có thể chỉ ra tiềm năng giá trị không được công nhận, miễn là các tiêu chí khác tồn tại như tỷ suất lợi nhuận cao, mức nợ thấp và triển vọng tăng trưởng cao. Mặt khác, P/S có thể là một chỉ báo sai về giá trị.

Như với tất cả các kỹ thuật định giá, số liệu dựa vào tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) và tỷ lệ bán hàng (PSR) chỉ là một phần của giải pháp. Các nhà đầu tư nên xem xét nhiều số liệu để định giá một công ty trước khi đầu tư. Hy vọng các bài viết của Investing.vn sẽ là nguồn tài liệu hữu ích đối với bạn.

Investing.vn

Khóa học Price Action Khóa học Phương pháp phân tích Price Action trong chứng khoán
Tìm hiểu phương pháp Price Action cơ bản
500,000 đ 299,000 đ
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận