skip to Main Content

Top 10 tín hiệu MQL5 tốt nhất tháng 8/2018

MQL5 là dịch vụ cung cấp tín hiệu lớn, uy tín và nhiều lựa chọn nhất đối với cộng đồng forex. Sau đây, Investing.vn giới thiệu top 10 tín hiệu MQL5 tốt nhất tháng 8/2018.

Để xem thông tin chi tiết, hãy click vào tên tín hiệu.

Tìm hiểu về sao chép tín hiệu MQL5 và cách thức đầu tư tại đây.

______________________________________________

1. Tín hiệu FXGLOW

1. Tín hiệu FXGLOW

1. Tín hiệu FXGLOW

 • Số tuần hoạt động: 27
 • Tổng mức tăng trưởng: 38 422%
 • Lợi nhuận hàng tháng: 71.12%
 • Kết quả tháng gần nhất: 70.82
 • Suy giảm tối đa: 38.6%
 • Phí copy: 30 USD

 

 

______________________________________________

2. Tín hiệu Mon Fix Fix2

2. Tín hiệu Mon Fix Fix2

2. Tín hiệu Mon Fix Fix2

 • Số tuần hoạt động: 52
 • Tổng mức tăng trưởng: 175%
 • Lợi nhuận hàng tháng: 19.61%
 • Kết quả tháng gần nhất: 19.61%
 • Suy giảm tối đa: 18.9%
 • Phí copy: 40 USD

 

 

______________________________________________

3. Tín hiệu Moxie052idRF

3. Tín hiệu Moxie052idRF

3. Tín hiệu Moxie052idRF

 • Số tuần hoạt động: 27
 • Tổng mức tăng trưởng: 38 422%
 • Lợi nhuận hàng tháng: 71.12%
 • Kết quả tháng gần nhất: 70.82
 • Suy giảm tối đa: 38.6%
 • Phí copy: 30 USD

 

 

______________________________________________

4. Tín hiệu MEDIK 2017

4. Tín hiệu MEDIK 2017

4. Tín hiệu MEDIK 2017

 • Số tuần hoạt động: 106
 • Tổng mức tăng trưởng: 685%
 • Lợi nhuận hàng tháng: 14.12%
 • Kết quả tháng gần nhất:15.81%
 • Suy giảm tối đa: 27.7%
 • Phí copy: 20 USD

 

 

______________________________________________

5.Tín hiệu Aquamarine

5.Tín hiệu Aquamarine

5. Tín hiệu Aquamarine

 • Số tuần hoạt động: 93
 • Tổng mức tăng trưởng: 1 102%
 • Lợi nhuận hàng tháng: 13.49%
 • Kết quả tháng gần nhất:12.52%
 • Suy giảm tối đa: 36.9%
 • Phí copy: 50 USD

 

 

______________________________________________

6. Tín hiệu DgEkvaIC

6. Tín hiệu DgEkvaIC

6. Tín hiệu DgEkvaIC

 • Số tuần hoạt động: 93
 • Tổng mức tăng trưởng: 188%
 • Lợi nhuận hàng tháng: 9.20%
 • Kết quả tháng gần nhất: 9.20%
 • Suy giảm tối đa: 14.1%
 • Phí copy: 35 USD

 

 

______________________________________________

7. Tín hiệu Night owl 2

7. Tín hiệu Night owl 2

7. Tín hiệu Night owl 2

 • Số tuần hoạt động: 33
 • Tổng mức tăng trưởng: 172%
 • Lợi nhuận hàng tháng: 9.07%
 • Kết quả tháng gần nhất: 9.10%
 • Suy giảm tối đa:  18.8%
 • Phí copy: 39 USD

 

 

______________________________________________

8. Tín hiệu Safest 5 Percent

8. Tín hiệu Safest 5 Percent

 • Số tuần hoạt động: 57
 • Tổng mức tăng trưởng: 129%
 • Lợi nhuận hàng tháng: 8.77%
 • Kết quả tháng gần nhất:8.11%
 • Suy giảm tối đa: 13.5%
 • Phí copy: 30 USD

 

 

______________________________________________

9. Tín hiệu EA AIR MECHANIC MT5

9. Tín hiệu EA AIR MECHANIC MT5

9. Tín hiệu EA AIR MECHANIC MT5

 • Số tuần hoạt động: 52
 • Tổng mức tăng trưởng: 164%
 • Lợi nhuận hàng tháng: 7.07%
 • Kết quả tháng gần nhất:7.85%
 • Suy giảm tối đa: 17.7%
 • Phí copy: 30 USD

 

 

______________________________________________

10. Tín hiệu GoWinCrossNC

10. Tín hiệu GoWinCrossNC

10. Tín hiệu GoWinCrossNC

 • Số tuần hoạt động: 232
 • Tổng mức tăng trưởng: 560%
 • Lợi nhuận hàng tháng: 2.64%
 • Kết quả tháng gần nhất: 2.61%
 • Suy giảm tối đa: 41.7%
 • Phí copy: 30 USD

 

 

______________________________________________

Hiện tại nhà môi giới XM đang có chương trình tặng máy chủ và tư vấn miễn phí cho nhà đầu tư. Để được hỗ trợ, nhà đầu tư có thể mở ngay tài khoản sao chép tại đây hoặc Liên hệ với nhân viên tư vấn trực tuyến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *