skip to Main Content

Thị trường chứng khoán ra đời như thế nào?

Là một bộ phận cấu thành của thị trường tài chính, thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các hoạt động mua bán chứng khoán, hàng hóa và dịch vụ tài chính giữa các chủ thể tham gia. Mặc dù hiện nay, chúng ta thấy những giao dịch toàn cầu đầy phức tạp của thị trường, nhưng từ những ngày đầu, thị trường chứng khoán ra đời và phát triển một cách hoàn toàn tự phát và sơ khai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *