skip to Main Content

Tạo tài khoản công ty trên eToro như thế nào?

Để mở một tài khoản công ty trên eToro, bạn vui lòng mở 01 Ticket trên eToro với những thông tin đăng ký ban đầu như sau:

Tạo tài khoản công ty trên eToro như thế nào?

  • Mục đích của việc mở tài khoản công ty với eToro (UK) Ltd là gì?
  • Loại hình công ty bạn đang hoạt động?
  • Công ty của bạn được thành lập ở quốc gia nào?
  • Cung cấp bản sao của Điều lệ công ty – Memorandum and Articles of Association (hoặc các tài liệu tương đương theo luật pháp địa phương).
  • Số tiền ký quỹ ban đầu tối thiểu cho tài khoản công ty là 10.000 USD. Vui lòng xác nhận điều này trong Ticket.
  • Sau khi Đơn đăng ký Công ty của bạn được chấp thuận, bạn sẽ phải chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện của eToro (Anh). Vui lòng xác nhận rằng bạn chấp nhận điều này.

Lưu ý: Vui lòng cung cấp nội dung này bằng ngôn ngữ tiếng Anh do nhân viên eToro tại trụ sở nước ngoài không thể kiếm duyệt nội dung Tiếng Việt.

Investing.vn

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments