Tag Archive: hệ số alpha

Hệ số alpha là gì?

Khóa học 20/02/2021

Trong đầu tư chứng khoán, Alpha là một trong những chỉ số thường dùng để đánh giá hiệu suất đầu tư có liên quan đến những rủi ro trên...