Tag Archive: Channel

Kênh giá – Channel

Kiến thức đầu tư 11/09/2018

Hình thành Trên biểu đồ thì có thể vẽ như 2 đường thẳng song song: kết nối các đỉnh quan trọng từ trên và dưới. Trong trường hợp giá...