skip to Main Content

Price Action chuyên sâu – 10 mẫu hình Price Action Trader cần phải biết – Phần 2, Kỳ 3

Hôm nay chúng ta sẽ đi qua 10 mẫu hình Price Action quan trọng nhất mà bất kỳ Price Action Trader nào cũng cần phải biết. Các mẫu hình gồm như sau:

Mẫu hình Price Action đảo chiều:

 1. Nến đảo chiều (reversal bar)
 2. Nến đảo chiều chủ chốt (key reversal bar)
 3. Nến đuối sức (exhaustion bar)
 4. Pinocchio bar (pin bar)
 5. Nến đảo chiều 2 thanh (two-bar reversal)
 6. Nến đảo chiều 3 thanh (three-bar reversal)
 7. Nến hồi lại 3 thanh (three-bar pullback)

Mẫu hình Price Action biến động:

8. Inside bar
9. Outside bar
10. NR7

Chúng ta sẽ lần lượt đi qua toàn bộ 10 mẫu hình Price Action quan trọng này, và chủ yếu là các bạn phải hiểu được câu chuyện mà mỗi mẫu hình muốn kể, chứ không phải thuộc nằm lòng một cách máy móc.

Price Action chuyên sâu – Nến đảo chiều (reversal bar)

Nến đảo chiều tăng (bullish reversal bar) có đáy thấp hơn nến trước nhưng lại đóng cửa tăng.

Nến đảo chiều giảm có đỉnh cao hơn đỉnh nến trước nhưng lại đóng cửa giảm.

Price Action chuyên sâu - 10 mẫu hình Price Action Trader cần phải biết - Phần 2, Kỳ 3

Câu chuyện: Đối với nến đảo chiều tăng, thị trường đã tìm được hỗ trợ dưới đáy của cây nến trước. Không chỉ vậy, hỗ trợ này còn mạnh để đủ sức đẩy giá đóng cửa tăng. Đây là dấu hiệu đầu tiên của 1 sự đảo chiều từ giảm sang tăng.

Đối với nến đảo chiều giảm, thị trường đã bị kháng cự đè xuống trên đỉnh nến trước, và kháng cự này đủ mạnh để giá đóng cửa giảm.

Cách trade:

 1. Buy khi đỉnh nến reversal bar bị phá vỡ lên trong xu hướng tăng
 2. Sell khi đáy nến reversal bar bị phá vỡ xuống trong xu hướng giảm
Price Action chuyên sâu - 10 mẫu hình Price Action Trader cần phải biết - Phần 2, Kỳ 3

 

Price Action chuyên sâu – Nến đảo chiều chủ chốt (Key reversal bar)

Một nến đảo chiều chủ chốt là 1 dạng của nến đảo chiều như trên, nhưng cho thấy dấu hiệu đảo chiều rõ ràng hơn và đáng tin cậy hơn.

Nến đảo chiều chủ chốt tăng (bullish key reversal bar) mở cửa thấp hơn giá mở của cây nến trước nó, nhưng đóng cửa cao hơn giá đóng của cây nến trước nó.

Nến đảo chiều chủ chốt giảm (bearish key reversal bar) mở cửa cao hơn giá mở của nến trước nó, nhưng đóng cửa thấp hơn giá đóng của cây nến trước nó.

Price Action chuyên sâu - 10 mẫu hình Price Action Trader cần phải biết - Phần 2, Kỳ 3

Nôm na cây nến sau nhận chìm cây nến trước, tương tự cây nến engulfing của các Trader Nhật. Tuy nhiên trong Price Action, chúng ta không phân biệt màu sắc của các cây nến.

Câu chuyện: Đối với nến tăng, giá mở của nó thấp hơn cây nến trước thể hiện động thái thọt xuống của giá quan trọng. Tuy nhiên sau đó nến này lại tăng vượt giá đóng của nến trước, cho thấy sự từ chối giảm mạnh mẽ. Tâm lý lúc này đã gần như chuyển hoàn toàn sang bullish.

Giải thích tương tự với nến đảo chiều giảm chủ chốt.

Cách trade:

 1. Buy stop tại đỉnh cây nến đảo chiều tăng chủ chốt. Để cho chắc có thể đợi giá đóng cửa hẳn trên mức này rồi mới buy
 2. Sell stop tại đáy cây nến đảo chiều giảm chủ chốt. Để cho chắc có thể đợi giá đóng cửa hẳn thấp hơn mức này rồi sell.
Price Action chuyên sâu - 10 mẫu hình Price Action Trader cần phải biết - Phần 2, Kỳ 3

 

Price Action chuyên sâu – Nến đuối sức (exhaustion bar)

Nến đuối sức tăng (bullish exhaustion bar) mở cửa với 1 cái gap (khoảng trống giá hướng xuống), nhưng lại đóng cửa cao hơn.

Nến đuối sức giảm (bearish exhaustion bar) mở cửa với 1 cái gap hướng lên, nhưng lại đóng cửa thấp hơn.

Trong cả 2 trường hợp, gap đều không được lấp đầy, và volume tăng vọt thường xuất hiện tại cây nến đuối sức.

Price Action chuyên sâu - 10 mẫu hình Price Action Trader cần phải biết - Phần 2, Kỳ 3

Câu chuyện: Cái tên đã nói lên tất cả. Nến này thể hiện sự đuối sức (hụt hơi) khi tạo ra cái gap, và việc giá đóng cửa cao hơn trong nến đuối sức tăng cho thấy thị trường đã không thể giảm thấp hơn được nữa. Hoặc việc giá đóng cửa thấp hơn trong nến đuối sức giảm cho thấy thị trường không thể tăng cao hơn được nữa.

Cách trade:

 1. Buy trên nến đuối sức tăng
 2. Sell dưới nến đuối sức giảm
Price Action chuyên sâu - 10 mẫu hình Price Action Trader cần phải biết - Phần 2, Kỳ 3

Theo traderviet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *