skip to Main Content

Phân tích biểu đồ H4 của CADJPY ngày 31/7/2018

Biểu đồ H4 của CADJPY ngày 31/7/2018

 • Mã: CADJPY
 • Chu kỳ: H4
 • Mô hình: Mô hình ABCD
 • Độ dài: 60 Nến
 • Thời gian Xác định: 16h00 31/7/2018
 • Mục tiêu 0.382: 85,4000
 • Mục tiêu 0.500: 85,2600
 • Mục tiêu 0.618: 85,1300
 • Mục tiêu 0.786: 84,9300
 • Mục tiêu 1.000: 84,6900
 • Mục tiêu 1.272: 84,3700
 • Mục tiêu 1.618: 83,9800

Biểu đồ H4 của CADJPY ngày 31/7/2018 đang tạo thành mô hình ABCD. Giá của CADJPY xác định lúc 16h00 ngày 31/7 vừa chạm điểm C.

Theo dự đoán, giá có thể sẽ di chuyển theo hướng tăng lên để hình thành chân CD. Khuyến nghị nhà giao dịch có thể BUY và chốt lời tại điểm D ở mức giá 85.84.

Sau khi mô hình ABCD hoàn thành, giá của CADJPY có thể sẽ di chuyển về mốc mục tiêu tương ứng trong biểu đồ.

Theo Autochartist

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *