skip to Main Content

Phân tích biểu đồ H4 của BTCUSD ngày 30/7/2018

Biểu đồ H4 của BTCUSD ngày 30/7/2017

  • Mã: BTCUSD
  • Khoảng: 240 Tối thiểu
  • Mô hình: Mô hình Tam giác
  • Độ dài: 77 Nến
  • Thời gian Xác định: 16h00 30/7
  • Thay đổi Xu hướng: Mô hình Tiếp tục

Biểu đồ H4 của BTCUSD ngày 30/7/2018 đang tạo thành mô hình Tam giác. Các nhà giao dịch tiếp tục theo dõi để vào lệnh khi xuất hiện xu hướng giao dịch.

Theo Autochartist

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *