skip to Main Content

Phân tích biểu đồ 1H của GBPNZD ngày 20/7/2018

Biểu đồ 1H của GBPNZD ngày 20/7/2018

  • Mã: GBPNZD
  • Chu kỳ: 1H
  • Mô hình: Hỗ trợ
  • Độ dài: 209 Nến
  • Thời điểm Phá vỡ: 16h00 ngày 20/7/2018
  • Mức hỗ trợ: 1,9269
  • Mức giá mục tiêu: 1,9130

Biểu đồ 1H của GBPNZD đang tạo thành mô hình hỗ trợ. Hiện tại, giá của GBPNZD đã phá vỡ đường hỗ trợ tại mốc 1.9269.

Khuyến nghị giao dịch: Sell, Chốt lời tại: 1.9130.

Theo Autochartist

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *