skip to Main Content

Phân tích biểu đồ 1D của NZDCAD ngày 03/8/2018

Biểu đồ 1D của NZDCAD ngày 03/8/2018

  • Mã: NZDCAD
  • Chu kỳ: 1D
  • Mô hình: Mô hình Tam giác Hướng xuống
  • Độ dài: 183 Nến
  • Hướng: Giảm
  • Thời gian Xác định: 11h 3/8/2018
  • Thay đổi Xu hướng: Mô hình Tiếp tục
  • Mức giá mục tiêu: 0,8484
  • Khuyến nghị nhà đầu tư: Sell

Theo Autochartist

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *