skip to Main Content

Phân biệt thị trường xu hướng và thị trường dao động trong giao dịch chứng khoán

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của quá trình giao dịch chứng khoán đó là xác định kiểu thị trường. Trong đó, thị trường xu hướng (Trending market) và thị trường dao động (Range-bound market) khá phổ biến đối với nhà giao dịch hiện nay.

Nguồn: https://www.trader.university/

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *