skip to Main Content

Mô hình biểu đồ giá: Đỉnh đôi

Sự hình thành
Mô hình này có đặc trưng bởi hai đường ngang song song, đại diện cho mức hỗ trợ và kháng cự tương ứng, kết nối hai mức cao gần đây nhất của giá và mức thấp, giữ 1 sự biến động nhất định của giá cả trong. Giá đảo ngược hai lần tại mức kháng cự được xem xét là dấu hiệu của việc tài sản có thể định giá quá mức tại đó.

Mô hình đảo chiều

Diễn giải
Trong trường hợp giá thị trường dao động dưới mức hỗ trợ (cộng với độ lệch nhất định có thể), thì sự hình thành mô hình được xem là hoàn thành. Đây là dấu hiệu của việc bán và dự kiến thay đổi chiều của xu hướng.

Mức mục tiêu
Sau khi hình thành mô hình «đỉnh đôi», giá thường giảm ít nhất tới mức mục tiêu và được tính theo công thức sau:

T = S – H,

trong đó:
T – mức mục tiêu;

S – mức hỗ trợ (mức thấp nhất của vùng nội bộ gần đây);

H – chiều cao của mô hình (khoảng cách giữa mức hỗ trợ và kháng cự).

Investing.vn

Thêm Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *