skip to Main Content

Lệnh Chốt lời (Take Profit) và lệnh Chặn lỗ (Stop Loss) trên eToro

Lệnh là chỉ dẫn để giao dịch tự động vào thời điểm tương lai khi tỷ giá hối đoái đáp ứng mức được xác định trước cụ thể. Lệnh chốt lời (Take Profit) và chặn lỗ (Stop Loss) được sử dụng để đảm bảo rằng lợi nhuận được chốt đúng thời điểm và thua lỗ được giảm thiểu tối đa.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *