Hướng dẫn từng bước chi tiết đăng ký nhà đầu tư nổi tiếng Popular Investor eToro

EtoroTháng Một 12, 2022

Bạn thấy lợi ích từ chương trình Nhà đầu tư nổi tiếng Popular Investor của eToro trong bài viết trước. Và bạn muốn đăng ký để trở thành Nhà đầu tư nổi tiếng Popular Investor. Bài viết này hướng dẫn bạn từng bước để đăng ký thành công.

Quá trình tham gia chương trình Nhà đầu tư nổi tiếng Popular Investor (PI) là lên cấp theo từng bậc. Chương trình Nhà đầu tư nổi tiếng có bốn cấp độ: Cadet, Champion, Elite và Elite Pro. Mỗi cấp độ có những yêu cầu và lợi ích của nó. eToro không cho phép PI nhảy cấp.

Bước 1: Chuẩn bị thông tin tài khoản trước khi đăng ký

Trước khi đăng ký chương trình, vui lòng hoàn thành các yêu cầu về hồ sơ eToro của bạn:

 • Tạo và xác minh  tài khoản của bạn
 • Nạp ít nhất 1000usd vào tài khoản.
 • Thêm một hình ảnh cá nhân thực tế vào hồ sơ của bạn.
 • Chia sẻ tên thật của bạn qua Cài đặt.
 • Viết về chiến lược giao dịch của bạn trong khu vực ‘Tiểu sử’ trong hồ sơ, mô tả cách bạn giao dịch với người sao chép hiện có và tiềm năng.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ giao dịch trước khi đăng ký (Điều kiện trở thành cấp Cadet level – Sao xanh dương)

Khi bạn đã điền xong thông tin tài khoản, vui lòng chuẩn bị hồ sơ giao dịch của tài khoản eToro của bạn đáp ứng các tiêu chí bên dưới. Đó là điều kiện để trở thành cấp Cadet level. Cadet level là cấp độ đầu tiên. Và eToro vẫn chưa trả tiền cho mức này.

 • Lịch sử giao dịch: Bạn có ít nhất hai tháng lịch sử giao dịch trên trang Thống kê của mình
 • Vốn chủ sở hữu: Tài khoản có vốn chủ sở hữu trung bình tối thiểu là 1,000usd
 • Số người sao chép: Bạn đã có trung bình ít nhất một người sao chép đã được xác minh cho tháng trước.
 • AUM: Bạn có AUM trung bình ít nhất là 500usd cho tháng trước
 • Rủi ro: Bạn không được có điểm rủi ro cao hơn 6 trong sáu tháng dương lịch trước khi tham gia chương trình
 • Đòn bẩy: Bạn không được có các vị thế mở vượt quá mức đòn bẩy được nêu trong Responsible Trading requirements (Giao dịch có trách nhiệm).
 • Lợi nhuận: Bạn không được lỗ hàng tháng hơn 30% trong sáu tháng trước đó (trừ khi thị trường trải qua sự sụt giảm như vậy).
 • Vị thế giao dịch: Bạn không nắm giữ một vị thế lớn hơn 20% tổng vốn.
 • Yêu cầu khác: Bạn không sao chép người dùng khác hoặc Smart Portfolios. Và bạn thường xuyên tạo thông tin chi tiết về thị trường trên Bảng tin của mình.

Bước 3: Đăng ký eToro của Nhà đầu tư nổi tiếng

Với sự chuẩn bị đầy đủ ở bước 1 và 2, bạn đăng ký chương trình Nhà đầu tư nổi tiếng với eToro.

 • Truy cập danh mục Trợ giúp ở bên trái giao diện
 • Bấm vào Chương trình đầu tư nổi tiếng , giao diện sẽ chuyển đến trang đăng ký.
 • Tiếp theo, bấm vào Đăng ký ngay. Sau đó đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện và xác nhận.
 • Sau khi hoàn tất đăng ký, eToro sẽ gửi mail xác nhận và tạo một phiếu ticket hỗ trợ trong tài khoản của bạn cho việc này. eToro sẽ thông báo kết quả sau khi xem xét tài khoản của bạn.

Bạn phải đồng ý với các yêu cầu Responsible Trading requirements (Giao dịch có trách nhiệm). khi đăng ký chương trình.

Xin lưu ý rằng eToro có quyền từ chối bất kỳ người đăng ký nào mà họ cho là không phù hợp.

Hãy nhớ rằng tài khoản eToro của bạn vẫn phải đáp ứng các yêu cầu của Cadet level và hơn thế nữa ở các cấp độ sau.

Điều kiện để trở thành Champion level – Sao đỏ

Bạn sẽ chuyển sang cấp độ Champion level nếu bạn đáp ứng các tiêu chí dưới đây.

 • Lịch sử giao dịch: Bạn đã ở cấp độ Cadel level trong ít nhất hai tháng
 • Vốn chủ sở hữu: Tài khoản của bạn có vốn chủ sở hữu trung bình ít nhất là 5.000usd
 • Số người sao chép: Bạn đã có trung bình ít nhất 10 người sao chép đã được xác minh cho tháng trước
 • AUM: Bạn đã có AUM trung bình ít nhất 50.000usd cho tháng trước
 • Chứng chỉ: Bạn đã hoàn thành Marketing and Code of Conduct Course (Khóa học Tiếp thị và Quy tắc Ứng xử). Khoá này sẽ sớm được phát hành

Nhà đầu tư nổi tiếng Champion nhận được khoản thanh toán cố định 400usd mỗi tháng (800usd nếu AUM của họ tăng ít nhất 1% trong tháng trước).

Điều kiện để trở thành Elite level – Sao xanh lá

Nếu bạn đáp ứng các tiêu chí dưới đây, bạn sẽ chuyển sang cấp độ Elite level:

 • Lịch sử giao dịch: Bạn đã ở cấp độ Champion level trong ít nhất bốn tháng
 • Vốn chủ sở hữu: Tài khoản của bạn có vốn chủ sở hữu ít nhất 25.000usd
 • AUM: Bạn đã có AUM trung bình ít nhất 500.000usd cho tháng trước
 • Giấy chứng nhận: Bạn đã hoàn thành Investment Management Qualification (Chứng chỉ Quản lý Đầu tư)

Các Nhà đầu tư Nổi tiếng Elite level nhận được khoản thanh toán bằng 1,5% AUM trung bình hàng năm của họ (2% AUM của họ đã tăng ít nhất 1% trong tháng trước).

Điều kiện để trở thành Elite Pro level – Sao đen

Nếu bạn đáp ứng các tiêu chí dưới đây, bạn sẽ chuyển sang cấp độ Elite Pro:

 • Lịch sử giao dịch: Bạn đã ở cấp độ Elite level trong ít nhất hai tháng
 • Vốn chủ sở hữu: Tài khoản của bạn có vốn chủ sở hữu trung bình ít nhất là 50.000usd
 • AUM: Bạn đã có AUM trung bình ít nhất 10.000.000usd cho tháng trước
 • Chứng chỉ: Bạn đã hoàn thành Advanced Investment Management Qualification – Chứng chỉ Quản lý Đầu tư Nâng cao

Elite Pro Nhà đầu tư nổi tiếng nhận được khoản thanh toán bằng 2% AUM trung bình hàng năm của họ (2,5% AUM của họ đã tăng ít nhất 1% trong tháng trước).

Phẩm chất của một nhà đầu tư nổi tiếng Popular Investor

Cuối cùng, để thành công với tư cách là một nhà đầu tư nổi tiếng eToro, bạn cần phải có một số phẩm chất cần thiết. Những điều này như sau:

 • Hãy là một người giao tiếp xuất sắc với người sao chép của bạn và các nhà đầu tư khác nói chung.
 • Có kiến ​​thức tốt về thị trường bạn đang giao dịch và chia sẻ những kiến ​​thức này.
 • Có chiến lược đầu tư riêng để tìm kiếm lợi nhuận.
 • Quản lý rủi ro của bạn tốt. Nó là điều cần thiết cho các nhà giao dịch, và nó có nghĩa là không giao dịch liều lĩnh với rủi ro cao.

Với những phẩm chất và giá trị cốt lõi cần thiết này, bạn có thể tiến một bước dài trong việc biến chương trình nhà đầu tư nổi tiếng Popular Investor eToro đã bổ ích trở nên có lợi hơn nữa cho bạn và tương lai của bạn trong ngành tài chính.

Câu hỏi thường gặp về chương trình Popular Investor của eToro

Để trở thành Nhà đầu tư nổi tiếng, tôi có phải có tài khoản giao dịch eToro không?

Đúng. Bằng cách có tài khoản giao dịch, bạn có thể hiển thị chiến lược giao dịch của mình. Có được người sao chép cho thấy rằng các nhà giao dịch khác tin tưởng bạn đưa ra quyết định giao dịch cho họ dựa trên hiệu suất của bạn.

Tôi nên làm gì nếu bị từ chối khi nộp đơn cho Nhà đầu tư nổi tiếng?

Vui lòng xem lại rằng tài khoản của bạn đã đáp ứng các điều kiện ở bước 1 và 2. Sau đó, bạn thảo luận trực tiếp với nhân viên eToro xử lý vấn đề của bạn. Hãy làm rõ lý do từ chối.

Bạn khắc phục nguyên nhân / lỗi và đăng ký lại.

Thời gian xét duyệt lên / xuống hạng là bao lâu?

Mọi thay đổi về cấp độ xảy ra sau khoản thanh toán của Nhà đầu tư nổi tiếng Popular Investor hàng tháng, diễn ra cho đến ngày 10 hàng tháng.

Nếu tôi bị hạ cấp, tôi có thể lấy lại được không?

Tất nhiên. Là một Nhà đầu tư Nổi tiếng, bạn luôn có thể quay trở lại cấp độ mà bạn đã ở, miễn là bạn đáp ứng các yêu cầu. Lưu ý rằng bạn sẽ cần dành thời gian tối thiểu cho một cấp độ.

Giao dịch có trách nhiệm nghĩa là gì?

Nếu người dùng eToro khác đang sao chép bạn, bạn đang quản lý tiền của người khác một cách thụ động và eToro thực sự khuyến khích bạn luôn thực hiện giao dịch có trách nhiệm.

Tất cả người dùng eToro có thể thấy điểm rủi ro hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng của bạn. Điểm rủi ro của bạn đóng vai trò như một chỉ báo về mức độ rủi ro danh mục đầu tư của họ khi sao chép bạn.

Nếu bạn liên tục đạt điểm rủi ro từ 8 trở lên, bạn có thể bị chặn sao chép.

Đối với các Nhà đầu tư nổi tiếng Popular Investor, điểm rủi ro tối đa mà eToro cho phép là 6.

Một nhà giao dịch muốn trở thành Nhà đầu tư nổi tiếng không được có điểm rủi ro cao hơn 6 trong hai tháng dương lịch trước khi tham gia chương trình. Ngoài ra, các Nhà đầu tư Nổi tiếng tiềm năng sẽ không được chấp nhận tham gia chương trình nếu họ có các vị thế mở vượt quá mức đòn bẩy dưới đây:

 • x30 cho các cặp tiền tệ chính (chẳng hạn như EUR / USD)
 • x20 cho các cặp tiền tệ không chính (chẳng hạn như EUR / NZD), Vàng và các chỉ số chính
 • x10 đối với hàng hóa không phải là Vàng và các chỉ số vốn chủ sở hữu không lớn
 • x5 cho cổ phiếu CFD và ETF
 • x1 cho tiền điện tử.

Bạn đã hiểu các bước chi tiết để trở thành nhà đầu tư phổ biến trên eToro. Trong bài tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách lên cấp.

Tags:

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận