skip to Main Content

Hướng dẫn giao dịch cổ phiếu theo xu hướng giảm

Khi có một tin tức xấu về một cổ phiếu nào đó, các trader nên giao dịch như thế nào để kiếm được lợi nhuận?

Trong video này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về kiểu chiến lược thường được sử dụng trong các trường hợp như thế.

Nguồn: https://www.trader.university/

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *