skip to Main Content

Giao dịch cổ phiếu với khoảng trống giá

Gaps là một khoảng trống của giá trên biểu đồ biểu đồ trong đó giá mở cửa của chứng khoán cao hoặc thấp hơn đáng kể so với giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó, tạo ra khoảng trống mà không có giao dịch nào diễn ra tại đó. Gaps thường xảy ra khi có một tin tức hoặc một sự kiện khiến đa số các trader thuộc phe mua hoặc phe bán tham gia vào thị trường. Tùy thuộc vào loại gaps, mà thị trường sẽ có những phản ứng khác nhau.

Nguồn: https://www.trader.university/

 

 

 

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments