skip to Main Content

GBP/USD: phân tích sóng – ngày 06/12

Đánh giá bài viết

Cặp tiền này có thể giảm

Trên biểu đồ 4 giờ, sự điều chỉnh của mức cao hơn phát triển dưới dạng sóng 2. Trong sóng 2, có sóng C đang phát triển, trong đó sóng v của C đang hình thành. Nếu giả định là chính xác, cặp tiền sẽ giảm xuống mức 1.2600. Tuy nhiên trong chiến lược này, mức dừng lỗ quan trọng là 1,2850.

GBP/USD: phân tích sóng - ngày 06/12

GBP/USD: phân tích sóng - ngày 06/12

GBP/USD: phân tích sóng - ngày 06/12

Theo ChuyênGiaForex

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *