skip to Main Content

FCA là gì? Cơ quan quản lý tài chính Anh có uy tín không?

Cơ quan quản lý tài chính FCA là gì? Khi tìm hiểu về một nhà môi giới tài chính (broker), chúng ta thường tìm hiểu về các cơ quan quản lý tài chính của broker đó để xem họ có uy tín hay không. Các broker được quản lý bởi FCA thường được đánh giá là uy tín. Vậy FCA là gì? Họ có đáng tin hay không? Bài viết này tìm hiểu về cơ quan quản lý tài chính FCA để cùng làm rõ vấn đề này.

Cơ quan quản lý tài chính là gì?

  • Các cơ quan quản lý tài chính là các cơ quan được thành lập bởi một chính phủ hoặc các tổ chức để giám sát hoạt động và sự công bằng của thị trường tài chính và các công ty tham gia vào hoạt động tài chính.
  • Mục tiêu của các cơ quan quản lý này là ngăn chặn và điều tra gian lận, giữ cho thị trường hoạt động hiệu quả và minh bạch, đồng thời đảm bảo khách hàng và khách hàng được đối xử công bằng và trung thực.
  • Xem thêm: Các cơ quan quản lý ngành tài chính uy tín trên thế giới

Cơ quan quản lý tài chính FCA (Financial Conduct Authority) là gì? Đây là cơ quan quản lý tài chính tại Anh. FCA có uy tín hay không?

Cơ quan quản lý tài chính FCA là gì?

Cơ quan quản lý tài chính FCA là viết tắt của từ Financial Conduct Authority. Đây là cơ quan quản lý ngành dịch vụ tài chính ở Anh.

Để tra cứu một công ty có thuộc quản lý của FCA hay không, bạn truy cập vào: Sổ đăng ký dịch vụ tài chính của FCA

Cơ quan Quản lý Tài chính FCA chịu trách nhiệm về hoạt động của thị trường tài chính tại Anh. Mục tiêu của FCA là đảm bảo thị trường trung thực và công bằng cho các cá nhân, doanh nghiệp và nền kinh tế nói chung. Cơ quan thực hiện điều này bằng cách bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ thị trường tài chính và thúc đẩy cạnh tranh. FCA thuộc quyền quản lý của Kho bạc và Quốc hội Anh. FCA tính phí đối với các công ty mà nó quản lý.

Cơ quan quản lý tài chính FCA có uy tín hay không?

Cơ quan Quản lý tài chính FCA có ba mục tiêu chính bao gồm: bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ và nâng cao hệ thống tài chính Anh, và thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà cung cấp dịch vụ tài chính vì lợi ích của người tiêu dùng. FCA được thành lập vào ngày 1 tháng 4 năm 2013, và chịu trách nhiệm về hành vi và quy định an toàn có liên quan từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính. Các mục tiêu luật định của FCA được thiết lập theo Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính năm 2000 và được sửa đổi bởi Đạo luật Dịch vụ Tài chính 2012. Đạo luật năm 2012 đã thực hiện những thay đổi lớn đối với cách các công ty dịch vụ tài chính được quản lý ở Anh và được đưa ra để đảm bảo rằng khu vực tài chính quản lý và ngăn chặn rủi ro hiệu quả hơn sau cuộc khủng hoảng tài chính của năm 2008 đến năm 2009.

Quyền hạn của Cơ quan Quản lý Tài chính FCA

FCA có quyền hạn để thực thi nhiệm vụ của mình, bao gồm quyền ra quy tắc, điều tra và thực thi. FCA cũng có quyền tăng lệ phí, vì nó là một cơ quan độc lập và không nhận bất kỳ khoản tài trợ nào của chính phủ. Do đó, FCA tính phí đối với các công ty được quản lý, chẳng hạn như các sàn giao dịch, nhà môi giới chứng khoán được công nhận .

Chức năng của Cơ quan Quản lý Tài chính FCA

Theo trang web của FCA, cơ quan này điều chỉnh hành vi của 59.000 công ty dịch vụ tài chính và thị trường tài chính ở Anh. Mục tiêu là đảm bảo thị trường trung thực và công bằng cho các cá nhân, doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và nền kinh tế nói chung. Cơ quan thực hiện điều này bằng cách bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ thị trường tài chính và thúc đẩy cạnh tranh. FCA được kiểm soát bởi Kho bạc và Quốc hội Vương quốc Anh.

Vốn hoạt động của Cơ quan quản lý tài chính FCA

FCA là một cơ quan nhà nước độc lập tính phí cho các công ty mà nó quản lý. Các khoản phí định kỳ được tính cho các công ty cung cấp phần lớn kinh phí mà FCA yêu cầu để thực hiện các nhiệm vụ theo luật định của mình. Các khoản phí này dựa trên các yếu tố như loại hoạt động được quản lý do một công ty thực hiện, quy mô của các hoạt động đó và chi phí quản lý mà FCA phải chịu.

Kết luận: FCA là gì

Nhìn chung, FCA là một cơ quan quản lý tài chính nổi tiếng thế giới. Đây là một cơ quan có cơ chế giám sát và quản lý chặt chẽ với các công ty trong ngành tài chính. Do đó, một nhà môi giới, sàn giao dịch được quy định bởi FCA thường được người dùng đánh giá cao về mức độ uy tín.

Investing.vn

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments