skip to Main Content
ETORO TOÀN TẬP – Tổng Hợp Hướng Dẫn Chơi EToro

eTORO TOÀN TẬP – Tổng hợp hướng dẫn chơi eToro

eTORO TOÀN TẬP – Tổng hợp hướng dẫn chơi eToro
Đánh giá bài viết

Hướng dẫn về tài khoản

 1. Giới thiệu tổng quan về eToro
 2. Hướng dẫn Đăng ký tài khoản
 3. Tìm hiểu giao diện của eToro
 4. Hướng dẫn Nạp tiền bằng Paypal
 5. Hướng dẫn Nạp tiền Online Banking trong nước
 6. Hướng dẫn Rút tiền
 7. Tìm hiểu Các phiên giao dịch trên eToro
 8. Tìm hiểu Các loại phí giao dịch của eToro

 

Hướng dẫn giao dịch

 1. Hướng dẫn mua, bán với eToro
 2. Hướng dẫn sử dụng tính năng đầu tư ảo để học đầu tư
 3. Sử dụng Đòn bẩy (leverage)
 4. Hướng dẫn sử dụng CopyTrader

 

Hướng dẫn nâng cao

 1. Kiếm tiền bằng cách giới thiệu người dùng eToro
 2. Các chương trình thành viên của eToro
 3. Phần mềm eToro trên di động

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *