Cách giao dịch với các mẫu biểu đồ quan trọng trong phân tích kỹ thuật (phần 1)

Kiến thức đầu tưTháng Một 10, 2019

Sàn giao dịch chứng khoán Mỹ uy tín nhất và nạp rút tiền dễ dàng nhất cho nhà đầu tư Việt Nam. Xem chi tiết

Trong phân tích kỹ thuật, các hành động giá có thể tạo ra một số các mẫu biểu đồ nhất định nào đó, giá thường di chuyển theo một trong các mẫu biểu đồ đó. Khi thực hiện phân tích kỹ thuật, việc phát hiện được các mẫu biểu đồ có thể sẽ giúp bạn xác định được chính xác hướng đi của thị trường để vào lệnh hoặc thoát khỏi giao dịch.

Các mẫu biểu đồ cơ bản:

  1. Đỉnh đôi và đáy đôi
  2. Đầu và vai và đầu và vai nghịch đảo
  3. Wedges tăng và giảm
  4. Hình chữ nhật Bullish và Bearish
  5. Cờ hiệu Bearish và Bullish
  6. Hình tam giác (Đối xứng, tăng dần và giảm dần)

Cách giao dịch với mô hình đỉnh đôi và đáy đôi

Mô hình đỉnh đôi

Mô hình đỉnh đôi (hay còn gọi là đỉnh kép – double top) là một mô hình đảo ngược được hình thành khi có 2 đỉnh được hình thành đứng cạnh nhau. Đỉnh thứ 2 không cao hơn đỉnh thứ nhất.

Cách giao dịch với các mẫu biểu đồ quan trọng trong phân tích kỹ thuật

Trong biểu đồ trên, bạn có thể thấy rằng hai đỉnh đã được hình thành sau khi di chuyển mạnh lên và bật trở lại.

Đây là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy một sự đảo ngược sẽ xảy ra bởi vì nó cho chúng ta biết rằng áp lực mua sắp kết thúc.
Với mô hình đỉnh đôi (đỉnh kép), chúng ta sẽ vào lệnh dưới đường neckline vì đây có thể là sự đảo ngược của xu hướng tăng.

Cách giao dịch với các mẫu biểu đồ quan trọng trong phân tích kỹ thuật

Nhìn vào biểu đồ có thể thấy rằng giá phá vỡ neckline và di chuyển xuống khá mạnh.

Ghi nhớ:

Mô hình đỉnh đôi là một sự hình thành đảo ngược xu hướng, vì vậy bạn có thể tìm kiếm mô hình này sau khi có một xu hướng tăng mạnh.
Bạn cũng sẽ nhận thấy rằng sự sụt giảm có chiều cao xấp xỉ bằng chiều cao đỉnh đôi. Bạn có thể sử dụng để thiết lập mục tiêu lợi nhuận bằng cách này.

Mô hình đáy đôi (double bottom)

Đáy đôi cũng là một sự hình thành đảo ngược xu hướng sau khi giá giảm mạnh và có thể bắt đầu xu hướng tăng. Mô hình đáy đôi hình thành sau khi xu hướng giảm kéo dài và tạo thành hai đáy nằm cạnh nhau, đáy sau không thấp hơn đáy trước.

Cách giao dịch với các mẫu biểu đồ quan trọng trong phân tích kỹ thuật

Biểu đồ trên cho thấy sau xu hướng giảm trước đó, giá đã hình thành hai đáy. Đây là một dấu hiệu cho thấy áp lực bán đã giảm, và một sự đảo chiều sắp xảy ra.

Cách giao dịch với các mẫu biểu đồ quan trọng trong phân tích kỹ thuật

Giá đã phá vỡ đường neckline và tăng tăng vọt gần bằng chiều cao của quá trình hình thành đáy đôi

Ghi nhớ:

Cũng giống như mô hình đỉnh đôi, đáy đôi cũng là sự hình thành xu hướng đảo ngược. Bạn có thể tìm kiếm mô hình đáy đôi sau một xu hướng giảm mạnh.

Cách giao dịch với mô hình đầu và vai

Mô hình đầu và vai (Head and Shoulders)

Mô hình đầu và vai cũng là một sự hình thành xu hướng đảo ngược. Nó được hình thành bởi một đỉnh (vai), tiếp theo là một đỉnh cao hơn (đầu), và sau đó là một đỉnh thấp hơn (vai).

Một đường neckline được vẽ bằng cách kết nối các điểm thấp nhất của hai đáy. Độ dốc của đường neckline có thể lên hoặc xuống. Thông thường, khi độ dốc xuống, nó tạo ra tín hiệu đáng tin cậy hơn.

Cách giao dịch với các mẫu biểu đồ quan trọng trong phân tích kỹ thuật

Trong ví dụ này, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy mô hình đầu và vai. Đầu là đỉnh thứ hai và là điểm cao nhất trong mô hình. Hai vai cũng tạo thành các đỉnh nhưng không vượt quá chiều cao của đầu. Với sự hình thành này, chúng ta vào lệnh dưới neckline.

Mục tiêu lợi nhuận sẽ bằng khoảng cách từ đỉnh đầu đến đường neckline. Khoảng cách này xấp xỉ khoảng cách giá sẽ di chuyển sau khi nó phá vỡ đường neckline.

Cách giao dịch với các mẫu biểu đồ quan trọng trong phân tích kỹ thuật

Bạn có thể thấy rằng khi giá xuống dưới đường neckline, giá sẽ di chuyển một khoảng cách ít nhất là bằng khoảng cách giữa đỉnh đầu và đường viền cổ áo.

Đầu và vai đảo ngược (Inverse Head and Shoulders)

Về cơ bản, mô hình đảo đầu và vai cũng giống như mô hình đầu và vai, nhưng đảo ngược lại.

Một đáy được hình thành (vai), tiếp theo là một đáy thấp hơn (đầu), và sau đó là một đáy cao hơn (vai). Mô hình này hình thành sau khi giá chuyển động đi xuống kéo dài.

Cách giao dịch với các mẫu biểu đồ quan trọng trong phân tích kỹ thuật

Nhìn vào biểu đồ minh họa phía trên có thể thấy rằng đây là một mô hình đầu và vai, nhưng nó lộn ngược lại.

Với mô hình này, chúng ta sẽ vào lệnh BUY trên đường neckline.

Mục tiêu lợi nhuận cũng tương tự như mô hình đầu và vai. Khoảng cách giá sẽ di chuyển sau khi phá vỡ đường neckline sẽ bằng với khoảng cách giữa đầu và đường neckline.

Cách giao dịch với các mẫu biểu đồ quan trọng trong phân tích kỹ thuật

Bạn có thể thấy rằng giá di chuyển lên sau khi nó phá vỡ đường neckline.

Cách giao dịch với mô hình hình nêm

Mô hình nêm báo hiệu một sự tạm dừng xu hướng hiện tại. Khi bạn gặp mô hình hình nêm này, nó báo hiệu rằng các nhà giao dịch ngoại hối vẫn đang quyết định sẽ vào các lệnh tiếp theo.

Mô hình hình nêm có thể sử dụng như mô hình tiếp tục hoặc đảo ngược.

Mô hình nêm tăng (Rising Wedge)

Một mô hình nêm tăng được hình thành khi đường hỗ trợ và đường kháng cự cùng dốc hướng lên. Trong đó, độ dốc của đường hỗ trợ dốc hơn so với đường kháng cự. Điều này chỉ ra rằng các đáy cao dần đang được hình thành nhanh hơn các đỉnh.

Với mô hình hình nêm, chúng ta có thể mong đợi một sự bứt phá lên đỉnh hoặc đáy.

  • Nếu nêm tăng hình thành sau một xu hướng tăng, thì nó thường là mô hình đảo chiều giảm giá.
  • Mặt khác, nếu nó hình thành trong một xu hướng giảm, nó có thể báo hiệu sự tiếp tục của chuyển động đi xuống.

Dù bằng cách nào, điều quan trọng là, khi bạn phát hiện ra mẫu biểu đồ hình nêm, bạn hãy sẵn sàng vào các lệnh giao dịch tiếp theo!

Cách giao dịch với các mẫu biểu đồ quan trọng trong phân tích kỹ thuật

Trong ví dụ phía trên, một mô hình nêm tăng được hình thành vào cuối xu hướng tăng. Giá đang hình thành các đỉnh mới, nhưng với tốc độ chậm hơn nhiều so với khi giá tạo ra các đáy cao hơn.

Cách giao dịch với các mẫu biểu đồ quan trọng trong phân tích kỹ thuật

Giá phá vỡ đường hỗ trợ. Điều đó có nghĩa là có nhiều nhà giao dịch muốn SELL hơn.

Giống như trong các mô hình biểu đồ khác, chuyển động giá sau khi phá vỡ có độ lớn xấp xỉ bằng chiều cao của sự hình thành mô hình.

Ví dụ khác về sự hình thành mô hình nêm tăng sau một xu hướng giá giảm.

Cách giao dịch với các mẫu biểu đồ quan trọng trong phân tích kỹ thuật

Như bạn có thể thấy, giá hình thành mô hình nêm sau một xu hướng giảm trước đó, và đang tạo thành các đỉnh và đáy cao dần.

Cách giao dịch với các mẫu biểu đồ quan trọng trong phân tích kỹ thuật

Trong trường hợp này, giá đã phá vỡ mô hình xuống phía dưới và xu hướng giảm tiếp tục.

Ghi nhớ:

Một mô hình nêm tăng dẫn đến một xu hướng giảm!

Mô hình nêm giảm (Falling Wedge)

Giống như mô hình nêm tăng, mô hình nêm rơi có thể là tín hiệu đảo chiều hoặc tiếp tục.

  • Như một tín hiệu đảo chiều, nó được hình thành sau một xu hướng giảm, cho thấy rằng một xu hướng tăng sẽ đến tiếp theo.
  • Như một tín hiệu tiếp tục, nó được hình thành trong một xu hướng tăng, khi đó giá sẽ tiếp tục tăng.

Cách giao dịch với các mẫu biểu đồ quan trọng trong phân tích kỹ thuật

Trong ví dụ này, mô hình nêm giảm đóng vai trò là tín hiệu đảo chiều. Sau một xu hướng giảm, giá đã tạo ra các đỉnh và các đáy thấp hơn. Đường xu hướng giảm kết nối các đỉnh dốc hơn so với đường xu hướng kết nối các đáy.

Cách giao dịch với các mẫu biểu đồ quan trọng trong phân tích kỹ thuật

Khi phá vỡ đường xu hướng trên của mô hình nêm giảm, giá đã tăng mạnh lên trên bằng khoảng cách của hình nêm. Trong trường hợp này, giá đã vượt qua mục tiêu đó!

Ví dụ về một mô hình nêm giảm làm tín hiệu tiếp tục:

Khi mô hình nêm giảm hình thành trong một xu hướng tăng, nó thường báo hiệu rằng xu hướng sẽ tiếp tục sau đó.

Cách giao dịch với các mẫu biểu đồ quan trọng trong phân tích kỹ thuật

Trong trường hợp này, giá có xu hướng thu hẹp lại sau khi tăng mạnh.

Cách giao dịch với các mẫu biểu đồ quan trọng trong phân tích kỹ thuật

Giá phá vỡ mô hình lên phía trên và tiếp tục tăng cao hơn.

Nếu chúng ta đặt một lệnh vào bên trên đường xu hướng giảm nối các đỉnh, chúng ta sẽ có thể có một giao dịch có lợi nhuận lớn với mục tiêu lợi nhuận bằng với chiều cao của hình nêm.

Nếu bạn muốn kiếm thêm lợi nhuận, bạn có thể chốt một số lợi nhuận tại mục tiêu bằng cách đóng một phần giao dịch, sau đó để stoploss của các giao dịch còn lại tại vị trí vào lệnh.

 

Trên đây là cách giao dịch với một số mô hình đơn giản (mô hình đỉnh đôi, đáy đôi; mô hình đầu vai, mô hình hình nêm). Với bài viết này, hi vọng các bạn sẽ biết cách vào lệnh giao dịch phù hợp khi bắt gặp các mô hình này trong biểu đồ giao dịch của mình.

Ở bài viết sau, Investing.vn sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn các cách giao dịch với các mô hình giá khác.

Investing.vn

Xem thêm: forex

Khóa học Price Action Khóa học Phương pháp phân tích Price Action trong chứng khoán
Tìm hiểu phương pháp Price Action cơ bản
500,000 đ 299,000 đ
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận