Các phiên giao dịch trên eToro

EtoroTháng Năm 17, 2018

KHUNG GIỜ GIAO DỊCH TẠI ETORO

(Theo múi giờ Việt Nam – GMT +7)

Loại giao dịch Giờ mở cửa Giờ đóng cửa Nghỉ giữa phiên
Tiền tệ Thứ Hai 5:05 Thứ Bảy 4:30
BitCoin Thứ Hai 5:05 Thứ Bảy 4:30
USD/RUB Thứ Hai 14:00 Thứ Bảy 3:00 Từ 3:00 đến 14:00
Cổ phiếu U.S. Thứ Hai 21:30 Thứ Bảy 4:00 Từ 4:00 đến 21:30
Cổ phiếu London Thứ Hai 15:00 Friday 23:30 Từ 23:30 đến 15:00
Cổ phiếu Frankfurt Thứ Hai 15:00 Friday 23:30 Từ 23:30 đến 15:00
Cổ phiếu Paris Thứ Hai 15:00 Friday 23:30 Từ 23:30 đến 15:00
Cổ phiếu Spanish Thứ Hai 15:00 Friday 23:30 Từ 23:30 đến 15:00
Cổ phiếu Italian Thứ Hai 15:00 Friday 23:25 Từ 23:25 đến 15:00
GOLD Thứ Hai 6:00 Thứ Bảy 4:30 Từ 5:00 đến 6:00
SILVER Thứ Hai 6:00 Thứ Bảy 4:30 Từ 5:00 đến 6:00
COPPER Thứ Hai 6:00 Thứ Bảy 4:30 Từ 5:00 đến 6:00
OIL Thứ Hai 6:00 Thứ Bảy 4:30 Từ 5:00 đến 6:00
NATURAL GAS Thứ Hai 6:00 Thứ Bảy 4:30 Từ 5:00 đến 6:00
NSDQ100 Thứ Hai 6:00 Thứ Bảy 4:15 Từ 4:15 đến 4:30 & Từ 5:00 đến 6:00
SPX500 Thứ Hai 6:00 Thứ Bảy 4:15 Từ 4:15 đến 4:30 & Từ 5:00 đến 6:00
JPN225 Thứ Hai 7:00 Thứ Bảy 4:15 Từ 4:00 đến 7:00
ITA40 Thứ Hai 15:00 Friday 23:40 Từ 23:40 đến 15:00
DJ30 Thứ Hai 6:00 Thứ Bảy 4:15 Từ 4:15 đến 4:30 & Từ 5:00 đến 6:00
GER30 Thứ Hai 14:00 Thứ Bảy 4:00 Từ 4:00 đến 14:00
FRA40 Thứ Hai 14:00 Thứ Bảy 4:00 Từ 4:00 đến 14:00
UK100 Thứ Hai 14:00 Thứ Bảy 4:00 Từ 4:00 đến 14:00
AUS200 Thứ Hai 5:50 Thứ Bảy 4:00 Từ 12:30 đến 13:10 & Từ 4:00 đến 5:50
SUI30 Thứ Hai 14:00 Friday 23:25 Từ 23:25 đến 14:00
EUSTX50 Thứ Hai 14:00 Thứ Bảy 4:00 Từ 4:00 đến 14:00
ESP35 Thứ Hai 15:00 Friday 23:30 Từ 23:30 đến 15:00
Russia GDRs Thứ Hai 15:00 Friday 22:30 Từ 22:30 đến 15:00
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận