skip to Main Content

Boeing Co.: phân tích sóng – ngày 18/1

Giá có thể tăng.

Trên biểu đồ 4 giờ, sự điều chỉnh của mức cao hơn được hình thành như sóng (4). Bây giờ sự phát triển của sóng thứ năm (5) đã bắt đầu, trong đó sóng đầu tiên của cấp thấp hơn (i) thuộc sóng i trong sóng 1 thuộc sóng (5) đã hình thành. Nếu giả định này là đúng, sau khi hiệu chỉnh sóng (ii) thuộc sóng i, giá sẽ tăng lên mức 394,50444.10. Trong kịch bản này, mức dừng lỗ quan trọng là 292,60.

Boeing Co.: phân tích sóng - ngày 18/1

Boeing Co.: phân tích sóng - ngày 18/1

Boeing Co.: phân tích sóng - ngày 18/1

Theo ChuyênGiaForex

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *