skip to Main Content

Binance công bố cuộc thi giao dịch FOR với giải thưởng 50.000 USD cho người chiến thắng!

Theo thông báo từ sàn giao dịch tiền điện tử Binance. Cuộc thi Giao dịch FOR sẽ được tổ chức với giải thưởng 50.000 USD dưới dạng FOR dành cho người chiến thắng!

Binance công bố cuộc thi giao dịch FOR với giải thưởng 50.000 USD cho người chiến thắng!
Thời gian diễn ra cuộc thi: từ 07:00 ngày 15/07/2021 đến 06:59 ngày 22/07/2021 (giờ Việt Nam) với các hoạt động dưới đây.

Hoạt động I : Phần thưởng độc quyền dành cho Người dùng mới trị giá 10.000 USD bằng FOR
Phần thưởng: Tất cả người dùng đăng ký mới tài khoản Binance trong thời gian diễn ra chương trình và đạt mức khối lượng giao dịch (gồm cả mua lẫn bán) từ 18.000 token FOR trở lên bằng các cặp giao dịch spot và margin của FOR sẽ cùng chia nhau tổng giải thưởng 8.000 USD bằng token FOR.
Phần thưởng 2: Tất cả người dùng đăng ký mới tài khoản Binance trong thời gian diễn ra chương trình và đạt mức khối lượng giao dịch (gồm cả mua lẫn bán) từ 9.000 FOR trở lên bằng các cặp giao dịch spot và margin của FOR sẽ cùng chia nhau tổng giải thưởng 2.000 USD bằng token FOR.
Cách tham gia Hoạt động I?
Đăng ký trên Binance qua Binance.com hoặc App
Xác minh tài khoản Binance của bạn
Giao dịch FOR trên Binance.com hoặc App
Hoạt động II: Giao dịch FOR và Nhận thưởng lên đến 30.000 USD bằng token FOR!
Tất cả những người dùng sở hữu khối lượng giao dịch (bao gồm cả mua lẫn bán) với 400.000 FOR trong bất kỳ cặp giao dịch spot hay margin nào của FOR trong thời gian diễn ra cuộc thi sẽ cùng chia đều giải thưởng 30.000 USD bằng token FOR.
Cách tính Phần thưởng:
Phần thưởng cho mỗi người dùng đủ điều kiện = (Khối lượng giao dịch của người dùng / Tổng khối lượng giao dịch của tất cả người dùng đủ điều kiện) * 30.000 USD bằng token FOR.
Hoạt động III: Giao dịch FOR để nhận thưởng 200 USD bằng token FOR
Tất cả người dùng có tổng khối lượng giao dịch (bao gồm cả mua lẫn bán) từ 750.000 FOR trở lên bằng các cặp giao dịch spot hoặc margin hợp lệ của FOR trong thời gian diễn ra cuộc thi sẽ đủ điều kiện để rút thăm may mắn, trong đó chọn ra 50 người chiến thắng dựa trên quy định rút thăm , và trao thưởng 200 USD bằng voucher token FOR cho mỗi người.
Điều kiện và Điều khoản:
​Các cặp giao dịch FOR hợp lệ: ​​FOR/USDT, FOR/BTC.

Binance sẽ sử dụng trung bình giá trị đóng cửa giao dịch vào lúc 11:59:59 PM (UTC) của​​ cặp giao dịch FOR/USDT trong thời gian diễn ra cuộc thi để tính tỷ giá ​​FOR phục vụ phân bổ phần thưởng.

Phần thưởng sẽ được phân bổ trong vòng 2 tuần sau khi cuộc thi kết thúc. Bạn có thể đăng nhập và đổi phiếu thưởng thành tiền trong mục Tài khoản > Trung tâm Phần thưởng.

Thời hạn của voucher tiền mặt là 14 ngày kể từ ngày phân bổ. Xin tham khảo cách đổi voucher tiền mặt.

Quy tắc của hoạt động III tuân theo Quy tắc chọn thưởng căn cứ trên Giá trị băm Binance Chain.

Người chiến thắng Hoạt động I Phần thưởng 1 sẽ không được phép nhận thưởng của Hoạt động I Phần thưởng 2.

Khối lượng giao dịch bao gồm cả mua lẫn bán, không tính giao dịch wash trade, trên tất cả các cặp giao dịch spot và margin của FOR.

Khối lượng giao dịch của tài khoản phụ và tài khoản ký quỹ sẽ được Binance cộng chung với khối lượng giao dịch tiêu chuẩn của tài khoản chính để tính kết quả sau cùng. Mỗi tài khoản phụ sẽ không được xem như một tài khoản độc lập khi tham gia hoạt động này.

Binance sẽ truất quyền tham gia của những giao dịch bị xem là giao dịch wash trade hoặc đăng ký tài khoản ồ ạt trái phép, có dấu hiệu tự giao dịch với bản thân hoặc thao túng thị trường.

Binance bảo lưu quyền được tuỳ ý hủy bỏ hoặc chỉnh sửa Hoạt động và Quy định của hoạt động này.

Theo Binance.com

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments