skip to Main Content
Apple Inc: Phân Tích Sóng – Ngày 28/12

Apple Inc: phân tích sóng – ngày 28/12

Đánh giá bài viết

Giá có thể giảm.

Trên biểu đồ 4 giờ, một sự điều chỉnh xuống tạo thành sóng (4), có hình dạng ngoằn nghèo với sóng C kéo dài thuộc sóng 4. Bây giờ sóng v thuộc sóng C thấp hơn đang phát triển, trong đó sóng (iii) thuộc sóng v đang hình thành. Nếu giả định này là chính xác, giá sẽ giảm xuống mức 140,00. Trong kịch bản này, mức dừng lỗ quan trọng là 157,39.

Apple Inc: phân tích sóng - ngày 28/12

Apple Inc: phân tích sóng - ngày 28/12

Theo ChuyênGiaForex

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *