skip to Main Content

Apple Inc.: phân tích sóng – ngày 21/1

Giá có thể tăng.

Trên biểu đồ 4 giờ, một sự điều chỉnh đi xuống được hình thành là sóng (4), có dạng ngoằn nghèo với sóng C kéo dài thuộc sóng 4. Bây giờ sự phát triển của sóng C trong sóng 4 đã kết thúc và sự hình thành của sóng thứ năm (5) bắt đầu. Nếu giả định này là đúng, giá sẽ tăng lên các mức là 172,31 – 184,80. Trong trường hợp này, mức dừng lỗ quan trọng là 141,40.

Apple Inc.: phân tích sóng - ngày 21/1

Apple Inc.: phân tích sóng - ngày 21/1

Apple Inc.: phân tích sóng - ngày 21/1

Theo ChuyênGiaForex

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *